Artikel
2 DEC 2022

Q3-rapporterna i TIN World Tech

Krockkuddens paradox

De globala börserna har fallit kraftigt i år. En stark dollarkurs har dock inneburit en tydlig krockkudde för de som placerat sitt kapital i USA. Men den starka amerikanska dollarn kommer dock med vissa konsekvenser för bolagen som har sin bas där. De som exporterar en stor del av sina produkter och tjänster drabbas tydligast. När intäkterna i Euro, eller SEK för den delen, ska växlas till dollar blir det helt enkelt färre dollar i intäkter. Med bland annat personalkostnader i dollar tappar bolagen konkurrenskraft mot exempelvis nordiska bolag. Förmågan att kunna kompensera den starka dollarn med höjda priser är en viktig faktor för att fortsatt kunna öka vinsten.

Hur står sig teknikdriven tillväxt med den starka dollarn och den kommande konjunkturavmattningen? Microsoft's VD Satya Nadella verkar inte särskilt orolig utan formulerade sig på följande sätt i senaste kvartalsrapporten: “In a world facing increasing headwinds, digital technology is the ultimate tailwind”.

Vi glädjer oss förstås åt citatet, och förväntar oss att Satya delvis har rätt. Mjukvarubolag bör kunna parera en konjunkturnedgång bättre än exempelvis industribolag. En sammanfattning av våra 10 största positioner i TIN World Tech och deras Q3-rapporter nedan:

Microsoft
Den globala IT-jätten Microsoft levererade en stabil rapport där intäkterna steg med 11 procent till drygt 50 miljarder dollar. Molntjänsterna, megatrenden som är här för att stanna, stod för hälften av intäkterna. Att den också växer klart snabbare än bolaget som helhet med 24 procents tillväxt är positivt. Vinsten sjönk dock med 14 procent, delvis drivet av en svag PC-marknad.

Satya Nadella slår huvudet på spiken gällande den digitala ekonomin som helhet i VD-ordet: “In this environment, we’re focused on helping our customers do more with less”. Med rätt mjukvara möjliggörs effektiviseringar, vilket både kan driva försäljningen och bidra till kostnadsreduceringar.

SolarEdge
Solaredge tillverkar världsledande växelriktare som de säljer till den växande solenergibranschen. Produkten innebär att existerande solenergi blir mer effektiv, vilket förstås bidrar till reducerade koldioxidutsläpp samtidigt som investeringar i solenergi blir lättare att räkna hem.

Vi som bor i Europa har knappast missat viljan att fasa ut den ryska gasen fullständigt. Det driver på efterfrågan på bland annat solenergi. Trenden gynnar SolarEdge och bolaget vittnar om starkt momentum i Europa där intäkterna nästintill dubblerades. Bolaget omsatte totalt 837 miljoner dollar, en tillväxt om 59 procent. Vinsten sjönk dock med 53 procent, mycket på grund av exceptionellt höga skattekostnader av engångskaraktär.

Novo Nordisk
Danska jätten och kassaflödesmaskinen Novo Nordisk som utöver diabetesbehandlingen också tacklar det växande problemet obesitas, rapporterar än en gång robusta siffror. 

 Försäljningen steg med 28 procent till 46 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 32 procent till 20 miljarder DKK.

“Tänk om man kunde ta ett piller och bli smal”. Novo Nordisk är kanske inte där ännu. Men faktum är att deras läkemedel bryter mark i USA och är en bra bit på vägen mot den önskedrömmen för de 650 miljoner människor som lider av obesitas globalt.

Nintendo
Det legendariska, japanska TV-spelsbolaget med rörmokaren Super Mario och hans bror Luigi i fokus. Karaktärer som aldrig åldras och är mytomspunna globalt. De flesta av oss har spelat på en Nintendo-konsol och kanske väcks härliga minnen till liv i den kommande filmen om Mario som släpps under våren 2023. En film som bolaget jobbat på i många år och som säkerligen kommer skapa reaktioner.

Bolaget har under året haft problem kopplat till halvledarbristen, vilket drabbat deras konsolförsäljning negativt. Den digitala försäljningen växer dock starkt. Omsättningen steg med åtta procent och uppgick till 350 miljarder yen (26 miljarder SEK) medan rörelseresultatet sjönk med en procent och uppgick till 118 miljarder yen. 

Straumann
Det schweiziska bolaget är Straumann ärldens främsta tillverkare av förstklassiga tandimplantat. Produkterna fyller behoven för patienter som behöver ersätta förlorade tänder, eller som av estetiska skäl vill förändra sitt leende. Straumann har med sina produkter förbättrat 12 miljoner människors leenden under föregående år! 

Bolaget redovisar inte en fullständig rapport för Q3 men redovisade en robust, organisk omsättningstillväxt om 12 procent vilket summerar omsättningen till 551 miljoner schweiziska franc (6 miljarder sek). För helåret 2022 guidar de för omkring 15 procents tillväxt med en rörelsemarginal om 26 procent. 

Salesforce
Salesforce erbjuder planetens mest populära kundhanteringsmjukvara (CRM). De senaste nio åren har bolagets mjukvara dessutom vunnit pris som världens bästa. CRM-verktyget används av företag för att bland annat hålla reda på sina affärskontakter på ett smidigt och säkert sätt. 

Vi har i tidigare artiklar och sändningar diskuterat strategiska förvärv. Ett företag som besitter världsledande produkter och tjänster kommer förbli intressanta, inte bara hos kunder utan också hos andra intressenter. Genom att förvärva ett bolag med en nischprodukt eller världsledande tjänst är det möjligt att förstärka sitt kunderbjudandet ytterligare.

 Salesforce gjorde ett sådant förvärv för knappt två år sedan när de köpte kommunikationsverktyget Slack för 27,7 miljarder dollar. Intentionen med förvärvet är att förändra hur vi jobbar i en digital värld, från världens alla hörn. VD Marc Benioff kommenterar förvärvet och den stora prislappen: “We believe so strongly that the world has changed, that the past is gone, and that we are in a new world.”

Intäkterna steg med 14 procent med en ökande rörelsemarginal. På grund av engångskostnader längre ner i resultaträkningen sjönk dock resultatet med 55 procent. Bolaget återköpte aktier för 1,7 miljarder dollar under kvartalet.

Edwards Lifesciences
Kombinationen ålderdom och livsstil innebär tyvärr ökad hjärtproblematik, särskilt för oss i västvärlden. Allt fler behöver hjälp med pumpen och Edwards är den globala dominanten inom artificiella hjärtklaffar, och därmed ett bolag som gör skillnad på riktigt – deras hjärtklaffar räddar våra liv. Megatrenden med ökade behov av hjärtbehandling kommer accelerera, och Edwards har många år av tillväxt framför sig.

Omsättning summerades till 1,3 miljarder dollar, upp en procent jämfört med samma period ifjol. Vinsten förblev oförändrad.

Vad talar för att bolaget behåller sin position som världsledare? Dels är produkterna godkända, inarbetade och populära, vilket i medicinteknikbranschen är en vallgrav i sig. Läkare byter inte gärna produkter som de vant sig vid - och vet fungerar. Men bolaget lutar sig inte tillbaka och förlitar sig på det. För att ytterligare stärka sin position och status som världsledare spenderade Edwards nästan 2,5 miljarder kronor på forskning och utveckling bara under detta kvartal.

Take-Two Interactive
Den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto (GTA) och NBA 2K. Omsättningen steg med 62 procent till 1,4 miljarder dollar men bolaget kunde inte kapitalisera på den stora omsättningsökningen som storförvärvet Zynga bidrog med utan rapporterade en förlust under kvartalet.

Bolaget sänker också förväntningarna på helåret och hänvisar till tuffare mobilspelsmarknad. På lång sikt är dock VD Strauss Zelnick “mycket optimistisk om den stora, långsiktiga tillväxtpotentialen för mobilspel.” Den stora triggern i bolaget är dock det framtida släppet av GTA6. Spelet är ett av de mest påkostade genom alla tider och en märkeshändelse för miljontals gamers. 

Embracer
Grundare och storägare Lars Wingefors är VD för Embracer som förvärvar, utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel globalt.

Omsättningen ökade med 190 procent till 9,6 miljarder SEK. Omsättningsökningen drivs framför allt av förvärv, men kompletterades med robust, organisk tillväxt om 35 procent. Justerad EBIT steg med 115 procent och uppgick till 2,1 miljarder SEK.  

Bolaget som har ett tjugotal AAA-spel i sin pipeline har som ambition att samarbeta med en partner för att “förbättra förutsägbarheten, reducera affärsrisken samt få positiva effekter på kassaflöde och vinst.” Utöver det kommande samarbetsavtalet öppnade Lars i VD-ordet för att eventuellt knoppa av verksamhetsben för att skapa aktieägarvärde. Även om bolaget öppnat för vissa förändringar i koncernen är huvudstrategin intakt. Wingefors har “fortsatt stark tro på den decentraliserade affärsmodellen, byggd på erfarna och framgångsrika kreatörer och entreprenörer. “

För den som vill testa ett av spelen och samtidigt få några livsförlängande skratt rekommenderar vi succén Goat Simulator 3, som nyligen släppts av Embracerägda Coffee Stain.

Enphase Energy
Enphase är ett bolag inom energihanteringsteknik som tillhandahåller solenergi- och lagringslösningar både för bostäder och kommersiella ändamål.

Omsättningen steg med 20 procent till 635 miljoner dollar under kvartalet. Precis som för Solaredge var tillväxten särskilt stark i Europa och bolaget bidrar således delvis med att sakta men säkert fasa beroendet av rysk energi. Vinst per aktie steg med 48 procent.

Starka positioner
Största positionerna i World Tech redovisar omsättningstillväxt som i genomsnitt uppgick till 40 procent. Omsättningsökningen bidrar till att befästa den redan starka marknadsposition som respektive bolag innehar. Vid förra månadsskiftet var Abiomed en av de största positionerna i fonden. Innehavet avyttrades (och ersattes av Novo Nordisk) efter ett attraktivt bud från Johnson & Johnson. Faktum är att vi sedan start i juni 2020 har erhållit attraktiva bud på sju av de 40 ursprungsbolagen i fonden. 

Bolag med starka positioner i sin respektive nisch är fortsatt attraktiva som placeringsalternativ. Den stabila omsättnings- och vinsttillväxten skapar attraktiva ränta på ränta-effekter för den långsiktige investeraren. Detta kryddas (bolagen står sig bra på egna ben) emellanåt med attraktiva budpremier från intressenter som av olika anledningar vill stärka sitt totala kunderbjudande.

 

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings