Artikel
8 MAR 2024

Q4 2023 för de 10 största positionerna i TIN Ny Teknik

Förväntningar inför rapporterna
Efter ett par år av nedgångar, särskilt för nordiska små- och mellanstora bolag hade det tinat upp en del inför rapportperioden. För Q3-rapporterna hade det extrema kravet på leverans sänkts betydligt. Det var inte längre nödvändigt för bolagen att krossa förväntningarna för att aktien skulle handlas upp, utan att endast möta förväntningarna var ofta tillräckligt för en kursuppgång. Det kommer givetvis inte påverka vårt arbete med att sålla fram de bolag vi tror mest på framöver. Men det skapar lite mer arbetsro och lugn på marknaden, vilket inte ska underskattas.

Höll trenden i sig då Q4-rapporterna släpptes? Nedan är våra topp 10-positioners rapporter summerade.

Evolution
Livekasinodominanten Evolution växer sin omsättning med 17 procent. Rörelseresultatet stiger med 21 procent och summeras till 303 miljoner euro. EBITDA-marginalen har tagit ytterligare ett steg uppåt och var på exceptionellt höga 70,9 procent under kvartalet. Livekasino växer fortsatt starkt, medan de ”enarmade banditerna” (slots) går trögare. Slotsverksamheten växte dock jämfört med Q3an och för er som är nyfikna på hur arbetet går för att öka tillväxten framöver kan med fördel lyssna på Martin Carlesund som besökte vår investerarträff i januari. Carlesund medgav att arbetet med förvärvet av Netent (som är majoriteten av slotsverksamheten) tagit något längre tid än planerat men att all kod är utbytt och de räknar med att kunna kapitalisera på förbättringarna framöver.

Tidigare har bolaget delat ut 50 procent av vinsten och har byggt kassa eller förvärvat bolag för resterande del. Bolaget klarar dock av att växa snabbt och ändå dela ut 90 % av vinsten i form av utdelningar och återköp, vilket resulterar att bolaget både kan växa och bli en utdelningsmaskin samtidigt!

Novo Nordisk
Redan under 2022 skrev vi i rapportgenomgångarna att Novo var nära på att uppfylla drömmen om att man ”kunde ta ett piller och bli smal”. Visserligen tar man deras fetmamedicin fortsatt via sprutor, men att man tappar sötsuget och går ner i vikt är det numera inget tvivel om. Många har dessutom till och med hört talas om att läkemedlen heter Ozempic och Wegovy. Dessutom forskar Novo för fullt för att se vilka ytterligare fördelar semaglutid (aktiva substansen i Ozempic och Wegovy) kan tillföra mänskligheten. Några av områdena det rör sig om är i form av minskat antal strokes, behandling mot Alzheimers samt lindring av knäartros.

Försäljningen steg med 36 procent till 66 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 57 procent och uppgick till 27 miljarder DKK. Ett av bolagens fortsatt största problem är att de inte kan leverera tillräckligt med viktgångspreparat för att mätta de hungrande obesitaspatienternas efterfrågan. Det ska bolaget åtgärda genom att investera 45 miljarder danska kronor i försörjningskedjan! Den som oroar sig för att det tömmer kassan fullständigt kan dock vara lugn. Bolaget återför 20 miljarder i återköp till investerarna samtidigt som de kraftigt höjer utdelningen. Novo har verkligen överträffat våra prognoser och det finns en hel del som talar för att bolaget kommer fortsätta leverera god avkastning framöver, vilket vi skriver om i månadsbrevet för februari här.

Surgical Science
En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna begränsas. Här spelar svenska Surgical Science en inflytelserik roll som en av världsledarna inom robotkirurgi och simulering. Bolaget ger bland annat blivande kirurger möjligheter att i simulerad miljö träna på operationer på ett realistiskt sätt.

Omsättningen uppgick till 227 MSEK, en minskning med nio procent. Omsättningstappet förklaras av att utbildningsbenet gick svagare än väntat där den klassiska Q4-effekten där ”budgeten ska utnyttjas” som vi vant oss vid utgick. Rörelseresultatet sjönk med 38 procent, främst på grund av den stärkta kronan. Valutaeffekterna som under de senaste två åren alltså varit en medvind förvandlades till en motvind under kvartalet. Licensintäkterna (mjukvaruintäkterna) växte starkt.

Att framtiden fortsatt är ljus för robotkirurgi bekräftades av vd Gisli Hennermark: ”Vi har gott självförtroende att vi om tre år når våra mål”, som alltså är att nå 1,5 miljarder i omsättning med en EBIT-marginal om 40 procent. Att trenden är positiv på lång sikt stärks dessutom av att marknadsledaren Intuitive Surgical (kund till bolaget) uppvisade rekordsiffror på antal operationer per robot under 2023.  

Biogaia
BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. En stor konkurrensfördel är att bolagets produkter är kliniskt bevisade. Den största utmaningen för bolaget är kanske att få potentiella kunder att förstå att produkterna är ”på riktigt” och faktiskt hjälper. Nya VDn Theresa Agnew skriver också i rapporten att de jobbar med att utbilda apotekare. Flaggskeppsprodukten är kolik-dropparna som underlättar för både föräldrar och spädbarn genom att lindra magsmärtor för de allra minsta och hjälpa dem att hantera vardagen. Omsättningen för kvartalet ökade med 9 procent medan rörelseresultatet steg med 13 procent och uppgick till 81 MSEK.

BioGaia har lyckats väl med direktförsäljning till kund via exempelvis reklam på TikTok, något som absolut inte var självklart på förhand. På så sätt kan bolaget bland att lansera ett bredare urval av produktportföljen och stärka varumärket ytterligare. EBIT-marginalen är redan på höga 34 procent, men med probiotiska produkter (hög bruttomarginal) samt med direktförsäljning till kund är det sannolikt att den kan stiga ytterligare på sikt.

Tillväxtbolaget BioGaia föreslår en stigande, ordinarie utdelning samt kryddar det med en extrautdelning. Bolaget är redo att öka tillväxten och ta ytterligare steg mot att bli världens mest pålitliga probiotikavarumärke.

Nemetschek
Nemetschek är det världsledande tyska bolaget inom bland annat mjukvara för arkitekter, konstruktörer och byggare. Bolaget som inte lämnade en fullständig bokslutskommuniké levererar starkt i en utmanande (bygg)konjunktur. Trots den pågående övergången till SaaS-modellen och den utmanande marknadsmiljön steg omsättningen med 6 procent under 2023. Vinsten förblev oförändrad under helåret. Det viktigaste nyckeltalet för bolaget är årliga återkommande (ARR) intäkter, som ökade med 24 procent. De återkommande intäkterna är numera 77 procent av bolagets intäkter, vilket är en substantiell ökning från fjolåret.

Den nu mycket höga andelen av denna intäktskategori skapar trygghet och ökar möjligheterna att planera och investera för framtiden.

Paradox
Dataspelsbolaget med fokus på strategispel ökade omsättningen med 72 procent jämfört med samma period föregående år, drivet av bland annat Cites Skyline 2. Rörelseresultatet uppgick 124 miljoner, 49 procent lägre än föregående år. Det svaga resultatet beror till största delen på att spelet Lamplighters League misslyckades, och bolaget har skrivit ner hela värdet på spelet. Även om det är ett misslyckande så påverkar det inte kassaflödet för kvartalet som summerades till 369 miljoner.

VD Fredrik Wester är exalterad över framtiden och menar att resan bara har börjat. Det kan ställas i relation till att bolaget, helt utan externt kapital, har ökat sin omsättning från 10 miljoner 2003 till 2,6 miljarder 2023. Under dessa 20 år har omsättningen alltså växt med 32 procent årligen och enligt Wester är kunderna långt ifrån mätta. Likt Evolution och Novo Nordisk menar bolaget att det finns högre efterfrågan än vad bolaget mäktar med att producera.

Chemometec
Danska Chemometec utvecklar instrument för cellräkning och cellanalys. Kunderna är utöver forskningsbolag inriktat mot cancer även universitet och livsmedelsbolag. Caset i danska Chemometec är främst inriktat mot de återkommande intäkterna från förbrukningsvaror, som växer i takt med ökad instrumentförsäljning över tid.

Bolaget har under många år byggt upp en stabil bas av återkommande intäkter. Precis som vi skrivit de senaste kvartalen har marknaden för nya forskningsprojekt varit mer avvaktande, vilket påverkar försäljningen av instrumenten negativt. Bolaget fortsätter dock att sälja sina höglönsamma förbrukningsvaror till befintliga kunder i mycket hög utsträckning.

Totala intäkter sjönk endast med 15 procent trots att instrumentförsäljningen föll med 37 procent. Det innebär att förbrukningsvarorna fortsatt växer och att instrumenten som sålts tidigare år fortsatt uppskattas av kunderna. EBITDA sjönk med 36 procent och summerades till 52 miljoner DKK.

Bolaget har precis lanserat nästa generations produkter som har tagits emot med stort intresse och positiv feedback. Chemometec förväntar sig att de nya instrumenten ska driva omsättningen under de närmaste kvartalen. Det kommer i sin tur innebära ökad försäljning av de höglönsamma förbrukningsvarorna framöver.

Take-Two Interactive
Det är den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto och NBA 2K. Omsättningen sjönk med 3 procent till 1,4 miljarder dollar medan förlusten minskade till 92 miljoner dollar.

Take-Two, som delvis befinner sig i en utvecklingsfas, visade sin trailer till flaggskepsspelet GTA 6. Hur stort kan det då bli, kanske några icke spelfantastar undrar? Bara sedan förra kvartalet har GTA 5 sålt fem miljoner enheter, och totalt har spelet har sålts i 195 miljoner exemplar sedan släppet 2013! Vi lovade i förra rapportgenomgången att bedöma trailern och vi blev absolut inte besvikna. Känslan i spelet tycks vara god, och grafiken är enastående. Även Take-Twos fans tycks vara nöjda, baserat på kommentarerna. Trailern har setts 178 miljoner gånger på Youtube och ni kan se den här. Givetvis kommer inte alla spelare att omedelbart köpa GTA 6. Men med ett pris som säkerligen kommer vara bland de högsta i branschen är potentialen hissnande.

Sectra
Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra erbjuder produkter och tjänster till sjukhus, myndigheter och försvar.

De är kanske mest kända för att:
1) Skydda samhällets allra mest känsliga information.
2) Erbjuda en effektiv hantering av medicinska bilder inom hälso- och sjukvården.

Bolaget har de senaste åren påbörjat en omställning till tjänsteförsäljning. Det vill säga från klassisk försäljning till en SaaS-tjänst. Över tid leder det till en bättre tjänst för kunden och en mer förutsägbar tillväxt för Sectra. På kort sikt drabbar det dock försäljningen och marginalen negativt.  De återkommande intäkterna fortsätter att växa i snabb takt och framtiden ser mycket ljus ut.

En viktig anledning till de goda förutsättningarna är att hackare tyvärr ger sig på allt fler företag och myndigheter. Sjukhus är särskilt drabbade då de ofta tvingas betala förövarna för att undvika att kritisk information läcker eller för att deras infrastruktur stängs av. På grund av denna oroväckande trend är Sectras erbjudande affärskritisk för sjukhusen och viktig för individen.

Omsättningen steg med 20 procent och uppgick till 694 MSEK. Rörelseresultatet sjönk med 15 procent och summerades till 74 MSEK. Den kontrakterade orderingången steg med 238 procent! VD Torbjörn Kronander förklarar den sjunkande vinsten med att de tar stora orders som de måste leverera, men att de inte får betalt förrän produkterna och tjänsterna börjar användas. Det gör inte affären sämre på lång sikt, men i det korta loppet drabbar det alltså marginalen negativt.

Fortnox
Fortnox är det molnbaserade bokföringsbolaget som fullständigt dominerar bland små- och mellanstora svenska bolag som vill effektivisera sin administration. Under Q4 ökade bolaget sin omsättning med 26 procent och tack vare god skalbarhet ökade resultatet före skatt med 49 procent.

Vi är själva kunder till Fortnox och är nöjda med kvittoredovisning, tidrapportering, löneverktyg och nu på senare tid företagskortet. Istället för att använda sitt egna kort och försöka komma ihåg att redovisa kvitton får man med deras kort en notifikation i appen så fort ett kortköp görs. Det sätter fingret på caset och framtiden. Har de väl fångat kunden med en eller ett par bastjänster så kan de addera nya tjänster och så länge dessa skapar besparing i tid (och därmed pengar) är sannolikheten hög att kunderna ökar sitt engagemang ytterligare.

Fortnox kreditkort

Ytterligare licenser till nyanställda och fler tjänster till befintliga kunder innebär god omsättningstillväxt med fantastisk skalbarhet. Senaste 10 åren har Fortnox ökat sin omsättning med 34 procent per år och vinst per aktie har stigit med 51 procent!

Rapportperiod med kraftiga svängningar
Rapporterna var, precis som under hela 2023, över lag solida. Möjligen var volatiliteten i resultatet på vinstnivå något överraskande. Novo Nordisk och Fortnox hade fantastiskt bra vinsttillväxt medan Surgical Science och Chemometec redovisade sjunkande resultat. Vi ser fortsatt ljust på alla de fyra nämnda bolagen, och är försiktiga med att extrapolera kvartalsresultatet. Novo kommer ha svårt att prestera en vinsttillväxt om knappa 60 procent medan Surgical Science knappast kommer minska densamma med 40 procent framöver.

I snitt växer våra 10 största positioner i fonden omsättningen med 16 procent organiskt i kvartalet medan vinsttillväxten var marginellt positiv. Om detta var konjunkturbottenleverans (16 procent omsättningstillväxt och ej sjunkande vinster) finns det all anledning att vara positiv inför framtiden.

Läs mer om fonden här.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings