Artikel
20 MAR 2024

Q4-rapporterna 2023 i TIN World Tech

Sentiment och vallgravar
De största, globala teknikbolagen gick starkt 2023. Kapplöpningen inom AI är en starkt bidragande orsak till den goda avkastningen under fjolåret och inledningen av 2024. Inför rapportperioden var det ett bolag som stack ut, NVIDIA. Kan de med sin tillväxt skapa ytterligare bränsle till resten av teknikbolagen? Självklart har NVIDIA med dess svalleffekter, både direkt och indirekt av stor betydelse för oss. Men TIN World Tech består av världsledande bolag i sin respektive nisch med tydliga vallgravar. Du som investerare ska kunna känna dig trygg med att bolagen kommer kunna hantera både teknikskiften och konjunktursvackor. Såhär presterade bolagen under Q4 2023:

Microsoft
Den globala IT-jätten och kassaflödesmaskinen som leder AI-utvecklingen fortsätter leverera solida resultat, som förstås kommer väl till hands för att utveckla framtidens tjänster. Intäkterna steg med 18 procent och uppgick till 62 miljarder dollar. Vinsten steg med 33 procent och summerades till knappt 22 miljarder dollar.

"Vi har gått från att prata om artificiell intelligens till att tillämpa AI i stor skala," sade VD Satya Nadella. Genom att införliva AI på varje nivå av vår teknikplattform vinner vi nya kunder och bidrar till nya fördelar och produktivitetsvinster inom varje sektor. Vi på TIN kan skriva under på produktivitetsvinsterna Nadella nämner. Självklart använder vi ChatGPT regelbundet för att bland annat omformulera texter, och få sammanfattningar av långa, komplexa textstycken.

Lanseringen av Co-pilot (AI-assisten i office-paketet) kan dock dröja lite längre än vad som tidigare kommunicerats då det verkar som om tjänsten inte är tillräckligt bra – än så länge. Det är sannolikt bara en fråga om tid innan även copilot effektiviserar vardagen för oss och miljontals andra företag. Vi ser fram emot att testa tjänsten inom kort, och lovar återkomma med en recension framöver.

Salesforce
Bolaget erbjuder världens mest populära kundhanteringsmjukvara (CRM). CRM-verktyget används av företag för att bland annat hantera sina affärskontakter och öka sin försäljning på ett smidigt och säkert sätt. Intäkterna steg med 11 procent till 9,3 miljarder dollar. Bolaget visar tydliga skalfördelar och vinsten summerades till 1,4 miljarder dollar, rejält upp från ett marginellt minusresultat samma kvartal förra året.

Salesforce har en historik med tydligt positivt kassaflöde. Dock har en stor del av det kassaflödet gått till så kallad ”stock-based compensation” för att kunna attrahera och behålla utvecklare i världsklass. Det är viktigt att det finns en balans mellan de anställda och nuvarande aktieägare. Bolaget har under senaste åren ett mer jämlikt förhållande vilket gläder oss – och marknadens syn på aktien. Nytt för denna kvartalsrapport är också att de föreslår en kvartalsvis utdelning. Också det en signal om att bolaget prioriterar sina aktieägare alltmer.

Genom att förena CRM, data, AI och i en integrerad plattform, stöttar Salesforce sina kunder mot ökad produktivitet och tillväxt. Att hjälpa kunderna att både effektivisera och öka sin försäljning är gångbart i alla konjunkturer och med kundbasen som bolaget besitter är bolaget väl positionerat för att också bli en tydlig AI-vinnare. Bolaget förutspår massiva investeringar i teknik, och menar att de ligger i pole position för att nyttja detta.

Novo Nordisk
Redan under 2022 skrev vi i rapportgenomgångarna att Novo var nära på att uppfylla drömmen om att man ”kunde ta ett piller och bli smal”. Visserligen tar man deras fetmamedicin fortsatt via sprutor, men att man tappar sötsuget och går ner i vikt är det numera inget tvivel om. Många har dessutom till och med hört talas om att läkemedlen heter Ozempic och Wegovy. Dessutom forskar Novo för fullt för att se vilka ytterligare fördelar semaglutid (aktiva substansen i Ozempic och Wegovy) kan tillföra mänskligheten. Några av områdena det rör sig om är i form av minskat antal strokes, behandling mot Alzheimers samt lindring av knäartros.

Försäljningen steg med 36 procent till 66 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 57 procent och uppgick till 27 miljarder DKK. Ett av bolagens fortsatt största problem är att de inte kan leverera tillräckligt med viktgångspreparat för att mätta de hungrande obesitaspatienternas efterfrågan. Det ska bolaget åtgärda genom att investera 45 miljarder danska kronor i försörjningskedjan! Den som oroar sig för att det tömmer kassan fullständigt kan dock vara lugn. Bolaget återför 20 miljarder i återköp till investerarna samtidigt som de kraftigt höjer utdelningen.

Nintendo
Det legendariska japanska TV-spelsbolaget med rörmokaren Super Mario och hans bror Luigi i fokus. Varumärken som till och med de allra mest spelfientliga förmodligen känner till! Omsättningen sjönk med sex procent medan rörelseresultatet var tre procent lägre än samma period ifjol.

Nintendo Switch är en konsol från bolaget som utmärker sig genom sin flexibilitet; den fungerar utmärkt för att spela på Tv:n hemma, likväl som den kan tas med på bilresan. Hittills har Switch sålts i 139 miljoner exemplar, och används enligt bolaget fortsatt av 122 miljoner användare. Trots att det är sju år sedan Switch släpptes förväntas den sälja 15,5 miljoner exemplar under året, och mängder med spel.

Nintendo presterar stabila resultat även under kvartalen de inte släpper något exceptionellt, som en konsol eller ett flaggskepsspel. Det skapar trygghet både för aktieägare och ledning då stabila finanser skapar goda förutsättningar för genomtänkta och välarbetade släpp, när de väl kommer. Och det är många Nintendo-fans som förväntansfullt väntar på nästa version av Nintendo Switch, som ryktas släppas under första kvartalet 2025. Medan spelvärlden väntar på nästa version föreslår vi att ni kan rädda Prinsessan Peach ytterligare några gånger, gärna tillsammans med barn eller barnbarn.

Straumann
Det schweiziska bolaget Straumann är världens främsta tillverkare av förstklassiga tandimplantat. Produkterna fyller behoven för patienter som behöver ersätta förlorade tänder eller som av estetiska skäl vill förändra sitt leende. Bolaget investerar för att även bli det ledande, digitala munvårdsbolaget. Genom att kombinera fysiska produkter med digitala förbättras helhetserbjudandet.

Svenska exportbolag gynnas av en svag krona. För Straumann har effekten under många år varit den motsatta, då deras valuta över tid stärkts mot de flesta kunders valutor. Omsättningen steg med 6 procent och summerades till 624 miljoner schweiziska franc (cirka 7,3 miljarder SEK). EBITDA är oförändrat under 2023 jämfört med 2022 medan fria kassaflödet är kraftigt stigande.

Tack vare den världsledande positionen har Straumann under året hjälpt 5,6 miljoner leenden världen över, en markant ökning från de 4,4 miljoner leenden de stöttade under 2022.

Nemetschek
Nemetschek är det världsledande tyska bolaget inom bland annat mjukvara för arkitekter, konstruktörer och byggare. Bolaget som inte lämnade en fullständig bokslutskommuniké levererar starkt i en utmanande (bygg)konjunktur. Trots den pågående övergången till SaaS-modellen och den utmanande marknadsmiljön steg omsättningen med 6 procent under 2023. Vinsten förblev oförändrad under helåret. Det viktigaste nyckeltalet för bolaget är årliga återkommande (ARR) intäkter, som ökade med 24 procent. De återkommande intäkterna är numera 77 procent av bolagets intäkter, vilket är en substantiell ökning från fjolåret.

Den nu mycket höga andelen av denna intäktskategori skapar trygghet och ökar möjligheterna att planera och investera för framtiden.

Alphabet
Alphabet är Googles moderbolag vars omsättning främst drivs av annonsering via Google Ads samt molntjänster. Intäkterna under kvartalet steg med 13 procent till 86 miljarder dollar medan vinsten steg med 52 procent!

Vi har inte sett Alphabets AI-satsning i samma utsträckning som Microsofts – ännu. I rapporten var bolagets VD Sundar Pichai mycket positiv till deras motsvarighet till ChatGPT, Gemini. Dock har den tjänsten delvis pausats på grund av bildgenereringsproblematik. Under tiden vi väntar på bolagets stora innovationer som ska förbättra hela produktutbudet ökar bolaget sin omsättning och vinster stadigt. Detta till stor del drivet av Google Sök och Youtube. Faktum är att bolaget ökat sin omsättning med 18 procent årligen medan vinst per aktie stigit med 20 procent de senaste 10 åren.

NVIDIA
Bolaget utvecklar högteknologiska chip för att hantera och analysera stora datamängder, främst inom AI och avancerad datagrafik.

NVIDIA befinner sig i en position där de kan dra fördel av tillväxten inom AI oavsett vems tjänst som vinner bland konsumenter och företag. En klassisk metafor vi brukar använda för denna typ av position är att NVIDIA inte är någon guldgrävare, men de säljer hackor och spadar till alla guldgrävare.

För att förstå hela AI-infrastrukturen och NVIDIAS storhet rekommenderar vi ett inlägg som vi publicerat på Avanzabloggen. Det kan du läsa här.

Bolaget växte sin försäljning med 265 procent till 22 miljarder dollar. Vinsten steg med häpnadsväckande 769 procent och summerades till 12,3 miljarder dollar. Bolagets VD Jensen Huang kommenterar utvecklingen med en tydlig mening: Accelererad databehandling och generativ AI har nått en brytpunkt. Efterfrågan skjuter i höjden världen över bland företag, industrier och nationer.

Edwards Lifesciences
Bolaget är den globala dominanten inom artificiella hjärtklaffar. Edwards växte omsättningen med 14 procent medan vinst per aktie sjönk med 7 procent på grund av bland annat valutaförändringar samt ökade satsningar på forskning och utveckling.

Världsledande bolag med starka kassaflöden likt Edwards har fördelen att de kan satsa stora pengar på framtida innovation samtidigt som de kan genomföra återköp och/eller utdelningar. Under 2023 köpte bolaget tillbaka aktier för motsvarande knappt en miljard dollar samtidigt som de satsade knappt 1,1 miljarder dollar på forskning och utveckling. För 2024 förväntar sig bolaget att växa med 8–10 procent genom att rädda och förlänga liv.

Adobe
Bolaget är världsledande inom grafisk design. Bolaget omsatte 5,2 miljarder dollar vilket var 11 procent högre än samma period förra året. Det justerade rörelseresultatet steg med 20 procent och uppgick till 1,9 miljarder dollar. Avbrytningsavgiften på en miljard dollar som belastade resultatet för att förvärvet av Figma avbröts är exkluderade.

Adobe som kanske är mest kända för Photoshop och Reader är en av teknikjättarna i USA som har kommit allra längst med generativ AI. Vi har tidigare nämnt deras verktyg Firefly som är exceptionellt kraftfullt och den potentiella tidsbesparingen för framför allt professionell bildredigering. Precis som de andra teknikjättarna är det fokus på AI även i VD-ordet. ”Vi har gjort ett otroligt jobb med att utnyttja kraften hos generativ AI för att leverera banbrytande innovation över hela vårt produktutbud”.

Likt Salesforce och Microsoft stöttar alltså Adobes produkter med att effektivisera sina kunders arbetsflöden på ett säkert sätt. Den meningen och hela summeringen kan sammanfattas med att mänskligheten kommer bli alltmer effektiva tack vare AI. Det står bortom allt tvivel.

Ledande bolag med starka rapporter
Världsledande bolag med djupa vallgravar accelererade under Q4. Omsättningen steg i snitt med 37 procent medan vinsten ökade med 94 procent.* Siffrorna är förstås kraftigt påverkade av NVIDIAS monsterrapport. Men även helt utan bidrag från NVIDIA skulle vinsttillväxten summerats till 19 procent i snitt. Innovation, ikoniska varumärken och världsledande varumärken fortsätter växa och har många år av dominans och vinsttillväxt framför sig!

För att läsa mer om fonden TIN World Tech så kan ni klicka här.

*Salesforce, som vände marginell förlust till substantiell vinst, har beräknats till 20 procents vinsttillväxt.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings