Artikel
2 MAR 2023

Q4-rapporterna i TIN World Tech

Teknikbolagens rubrikmakt
Stigande eller sjunkande. Teknikbolagen stjäl rubrikerna tack vare spännande affärsmodeller som berör oss alla. Under 2022 var dessa rubriker till stor del negativa då globala, teknikdrivna tillväxtbolag fick uppleva både fallande tillväxttakt och rejäl multipelkontraktion. Några av de största teknikbolagen som Google, Meta och Amazon har också annonserat att de ska säga upp tiotusentals anställda för att anpassa sig till den nya verkligheten.

Samtidigt skapar det också intressanta möjligheter för den långsiktige som kan flytta fram sina positioner på aktiemarknaden när priserna sjunker. För att ta välgrundande beslut är förstås kunskap en viktig pusselbit. Här kommer en summering av Q4-rapporterna för våra största positioner i TIN World Tech.

Solaredge
Solaredge tillverkar världsledande växelriktare som de säljer till den växande solenergibranschen. Produkten innebär att existerande solenergi blir mer effektiv, vilket förstås bidrar till reducerade koldioxidutsläpp samtidigt som investeringar i solenergi blir lättare att räkna hem.

Bolaget omsatte totalt 891 miljoner dollar under kvartalet, en tillväxt om 61 procent. Vinsten sjönk dock med 46 procent, främst på grund av en större nedskrivning av immateriella tillgångar. 

Bolaget är ett av få noterade solenergibolag som konsekvent är lönsamma och genererar positiva kassaflöden kombinerat med en stabil balansräkning. Att trenden går mot förnybart i hela världen är tydligt, och bolaget har skinande förutsättningar att kapitalisera på den trenden.

Salesforce 
Salesforce erbjuder planetens mest populära kundhanteringsmjukvara (CRM). De senaste nio åren har bolagets mjukvara dessutom vunnit pris som världens bästa. CRM-verktyget används av företag för att bland annat hålla reda på sina affärskontakter och öka sin försäljning på ett smidigt och säkert sätt. 

Intäkterna steg med 14 procent till 8,4 miljarder dollar. Bolaget gör en marginell, bokföringsteknisk förlust på sista raden. Men kassaflödet är starkt och tack vare det kunde Salesforce återföra 2,3 miljarder dollar till aktieägarna via återköp under kvartalet. För kommande år annonserar de återköpsprogram på upp till 20 miljarder dollar. 

Om det blir en recession så är bolaget väl förberett, enligt VD Marc Benioff. “Vi formar om bolaget varje år, och detta blir inte vår första recession. Under årens lopp har vi adderat och tappat mycket, men ständigt förändrat oss". Det arbetet har tagit bolaget från 0 i omsättning till 35 miljarder dollar på 24 år.

Microsoft
Den globala IT-jätten Microsoft tuggar på i en omvälvande tid. Intäkterna steg med 2 procent till 52,7 miljarder dollar. Molntjänsterna, megatrenden som är här för att stanna, stod för drygt hälften av intäkterna och växte med 22 procent i kvartalet (29 procent i lokal valuta). Vinsten sjönk dock med 12 procent och likt förra rapporten, delvis drivet av en svag PC-marknad och en stark dollar.

Satya Nadella nämnde i Q3-rapporten att de ska hjälpa kunderna att “do more with less”. I denna rapport adderade VDn också “and innovate for the future in the new era of AI.” Det är få som missat ChatGPT, och att Microsoft ska lansera den i sin sökmotor, Bing, kommer potentiellt skaka om hela branschen för marknadsföring inom bland annat sök. Exakt hur det kommer spela ut vet vi förstås inte ännu. Men att AI utvecklas snabbt och är här för att stanna har nog inte undgått någon som testat den snabbväxande chat-boten.

Straumann
Det schweiziska bolaget Straumann är världens främsta tillverkare av förstklassiga tandimplantat. Produkterna fyller behoven för patienter som behöver ersätta förlorade tänder eller som av estetiska skäl vill förändra sitt leende. Bolaget investerar för att även bli det ledande, digital munvårdsbolaget. Genom att kombinera fysiska produkter med digitala förbättras helhetserbjudandet.

Bolaget redovisar en organisk omsättningstillväxt om 10 procent vilket summerar omsättningen till 592 miljoner schweiziska franc (6,6 miljarder sek). De bryter inte ut resultatet för Q4 men för helåret 2022 ökade vinsten med 10 procent. Bolaget guidar för hög, ensiffrig organisk tillväxt och en rörelsemarginal om 25 procent under 2023.

Edwards Lifesciences
Kombinationen ålderdom och livsstil innebär tyvärr ökad hjärtproblematik, särskilt för oss i västvärlden. Allt fler behöver hjälp med pumpen och Edwards är den globala dominanten inom artificiella hjärtklaffar, och därmed ett bolag som gör skillnad på riktigt – deras hjärtklaffar räddar våra liv. Megatrenden med ökade behov av hjärtbehandling kommer accelerera, och Edwards har många år av tillväxt framför sig.

Omsättning summerades till 1,35 miljarder dollar, upp en procent jämfört med samma period ifjol. Vinsten steg med 19 procent, delvis tack vare förbättrade bruttomarginaler.

Edwards har de senaste åren investerat kraftigt för att behålla sin position som världsledare. Under fjärde kvartalet levererade bolaget en produkt som med antiförkalkningsteknologi är utformad för att förlänga hållbarheten av ett klaffbyte. Förkalkning en hjärtklaff är en av de primära anledningar till varför patienter tvingas till återingrepp. Att bara behöva göra en istället för två hjärtoperationer är förstås fantastiskt värdeskapande både för individ och samhälle.

Nintendo
Det legendariska, japanska TV-spelsbolaget med rörmokaren Super Mario och hans bror Luigi i fokus. Karaktärer som aldrig åldras och är mytomspunna globalt. De flesta av oss har spelat på en Nintendo-konsol och kanske väcks härliga minnen till liv i den kommande filmen om Mario som släpps under våren 2023. En film som bolaget jobbat på i många år och som säkerligen kommer skapa reaktioner.

Omsättningen sjönk med åtta procent och uppgick till 638 miljarder yen (51 miljarder SEK) medan rörelseresultatet sjönk med 25 procent och uppgick till 190 miljarder yen. 

Precis som under föregående kvartal är det hårdvaruförsäljningen som är svagare än fjolårets jämförelsesiffror. Den digitala försäljningen växer dock starkt, vilket innebär att de befintliga kunderna fortsatt uppskattar bolagets produkter. Utöver filmen ser fans över hela världen fram emot släppet av “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” den 12 maj.

Novo Nordisk
Danska jätten och kassaflödesmaskinen Novo Nordisk som utöver diabetesbehandlingen också tacklar det växande problemet obesitas, rapporterar som vanligt robusta siffror. 

Försäljningen steg med 26 procent till 48 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 25 procent till 17 miljarder DKK.

Vi har tidigare nämnt citatet “tänk om man kunde ta ett piller och bli smal”. Det är definitivt värt att repetera. Novos läkemedel för sjukdom heter Wegovy och snittpatienten går ner cirka 15 procent av kroppsvikten med medicinen. Efterfrågan i USA är hög och läkemedlets omsättning växte med över 100 procent i staterna och omsatte under 2022 över 10 miljarder danska kronor.

Take-Two Interactive
Den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto och NBA 2K. Omsättningen steg med 56 procent till 1,4 miljarder dollar men bolaget kunde inte kapitalisera på den stora omsättningsökningen som förvärvet Zynga bidrog med utan rapporterade en förlust under kvartalet. 

Bolaget flaggar, likt föregående rapport, för en tuffare marknad på kort sikt. Bolaget förväntar sig dock sekventiell tillväxt och rekordresultat kommande år. Under räkenskapsåren 2023–2025 har bolaget cirka 20 “immersive core”-spel att rulla ut. Det är tunga titlar som driver stort engagemang bland spelarna. Exempel på immersive core är deras viktigaste sportspel som PGA TOUR2K och NBA 2K, samt Grand Theft Auto och Red Dead Redemption. När väl nästa version av GTA släpps är dock fortsatt oklart, men när väl sker kommer det vara det största spelsläpp genom alla tider. Förhoppningsvis kommer spelet överträffa allt vi tidigare upplevt i en virtuell värld. Stora skor att fylla, men vi har förtroende för att Take-Two förvaltar tilliten med framgång.

Teamviewer
Tyska Teamviewer är världens mest betrodda mjukvara för fjärråtkomst, kontroll och support. Lösningarna är relevanta för kunder eftersom de hjälper dem att på ett säkert sätt hantera bland annat fjärrstyrning vilket ökar effektiviteten vid exempelvis IT-bekymmer. Bolagets kanske största fördel gentemot konkurrenterna är användarvänligheten.

Ökad effektivitetet är ett område vi berört tidigare. En produkt som ökar effektiviteten istället för att driva "onödiga" kostnader är sannolikt inte lika konjunkturkänslig. Att säga upp ett abonnemang som sparar tid och därmed pengar för bolaget riskerar att kosta mer än det smakar i det långa loppet.

Bolagets omsättning uppgick till 151 miljoner euro, en tillväxt om 14 procent. Vinst före skatt steg med 31 procent och summerades till 46 miljoner euro. Bolaget förväntar sig växa omsättningen med 10-14 procent 2023, och det med stigande marginaler. Tack vare de goda utsikterna lanseras också ett återköpsprogram värt 150 miljoner euro.

Embracer
Grundare och storägare Lars Wingefors är VD för Embracer som förvärvar, utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel globalt. 

Nettoomsättningen ökade med 128 procent, uteslutande drivet av förvärv, till 11,6 miljarder sek. Justerat EBIT ökade med 78 procent och uppgick till 2 miljarder. Kassaflödet, som bolaget ofta kritiserats för, summerades till robusta 1,7 miljarder.

Embracer har en av världens bästa och största varumärkesportfölj, som bland annat inkluderar Sagan om Ringen.

Exakt hur varumärkesportföljen ska användas på bästa sätt vet nog bara Wingefors själv. Men det är uppenbart att många aktörer sneglar på en mängd titlar. Vi bedömer att sannolikheten är hög för ytterligare samarbeten med några av de största teknikbolagen i världen som Amazon, Microsoft med flera. I april släpps ett av de många AAA-spelen som är under utveckling, Dead Island 2.

Inför 2023
TIN World Tech är en teknikfond som utmärker sig genom att investera i bolag som är fokuserade på innovation och samtidigt har hög tillväxt och god lönsamhet. De bolag som valts ut har bevisat sin styrka genom att upprätthålla en sund tillväxttakt med bibehållen lönsamhet även under tuffare tider.

Det är svårt att förutse framtiden, och hur det kommer påverka bolagens intjäning. Att vara en innovativ, digital världsledare med stark lönsamhet och en solid balansräkning i den digitala världen vi lever i är dock definitivt en fördel i händelse av ekonomisk avmattning under 2023.

 

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings