Artikel
15 JUN 2022

Rapportperioden sammanfattad

Nuläge
Finansmarknaderna runt om i världen har fått sig en törn av komponentbrist, stigande inflation och räntehöjningar. Krydda detta med ett fruktansvärt och hänsynslöst krig i Europa så tvingas vi konstatera att aktiemarknaden befinner sig i en perfekt storm. Index som helhet är mycket volatilt (främst på nedsidan), och kanske allra mest volatilitet finner vi utöver fastighetsbolagen hos teknikbolagen. En investering i en aktiefond är dock mer än “bara siffror på ett papper”. Du tar del av bolag med bevisade affärsmodeller och starka kassaflöden.

Hur utvecklas bolagen i TIN Ny Teknik? Har tillväxten kollapsat som kurserna indikerar? Eller finns det en naturlig motståndskraft eftersom “ettor och nollor” inte drabbas lika hårt av komponentbristen?  Nedan kommer en summering från Q1-rapporterna för de 10 största positionerna i fonden.

Evolution
Evolution är livekasino-giganten som levererar streamingupplevelser till speloperatörerna, som i sin tur erbjuder tjänsten till privatpersoner. Utöver klassiska spel som Roulette och Blackjack har Evolution utvecklat helt egna spel som tagit casinovärlden med storm, exempelvis Crazy Time och Lightning Roulette.

Bolaget växte 39 procent i kvartalet och vinsten per aktie steg med 50 procent. VD Martin Carlesund menar att de inte har tillräckligt med kapacitet för att leverera på den kraftiga efterfrågan, vilket befäster vår tro att tillväxtmöjligheterna framöver fortsatt är goda. Evolution har tidigare kommunicerat att de planerar släppa 88 nya spel under 2022 och presentationen från den 8 februari där några av spelen demonstrerades såg lovande ut.

Embracer
Grundare och storägare Lars Wingefors är VD för Embracer som förvärvar, utvecklar och förlägger PC och konsolspel globalt. Bolaget har en enorm katalog av egna varumärken och en stor pipeline med kommande spelsläpp.

Nettoomsättningen ökade med 117% till 5 229 MSEK. Operativ EBIT ökade med 17 procent till 1 052 MSEK. Sedan årsskiftet har Embracer både tagit in kapital till premie mot börskurs och förvärvat spelstudios. Det senaste förvärvet inkluderade följande studios: Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal. Enligt spelexperter var prislappen häpnadsväckande låg i relation till de starka IP-rättigheterna som ingick.

”Det var många stjärnor som stod rätt på himlen, under andra omständigheter kunde prislappen varit väldigt mycket högre”, kommenterade Wingefors affären.

Surgical Science
Surgical är världsledande inom robotkirurgi och simulering. Bolaget ger bland annat blivande kirurger möjligheter att i simulerad miljö träna på operationer på ett realistiskt sätt. Det skapar förutsättningar för färre framtida operationsskador, snabbare utskrivningar och en reducerad vårdkö. Långsiktigt kan Surgical Sciences mjukvara som används för robotkirurgi bli en game-changer för operationer på global basis.

Bolagets omsättning steg med 328 procent till 159 MSEK. 32 procent av omsättningsökningen var organisk. Resultat steg med 1 000 procent från låga nivåer och uppgick till 16 MSEK. Surgical kommunicerar att förutsättningar är goda för att nå de finansiella målen om 1,5 miljarder i omsättning 2026 med en EBIT-marginal om 40 procent.

CINT
Bolaget är verksamt inom digitala marknadsundersökningar.  Med över 3 000 kunder och 149 miljoner anslutna konsumenter är plattformen skalbar och bolaget är dominant i en växande nisch. Tack vare CINT har det aldrig varit enklare att köpa in relevant data om exempelvis vanor och efterfrågan för produkter och tjänster.

Bolagets omsättning steg med 139 procent till 67 MEUR. Organiska tillväxten summerades till 28 procent. Bruttomarginalen steg till 61,3 procent medan EBITDA-marginalen sjönk på grund av bland annat konsolidering av Lucid-förvärvet. Summerat blev det ett nollresultat på sista raden under Q1.

Chemometec
Bolaget utvecklar instrument för cellräkning och cellanalys. Kunderna är utöver forskningsbolag även universitet och livsmedelsbolag. Caset i Danska Chemometec är främst inriktat mot de återkommande intäkterna från förbrukningsvaror. Köper en kund ett instrument kommer det innebära ett behov av förbrukningsvaror framöver. Instrumentförsäljningen växte med 76 procent i kvartalet vilket alltså är en god indikator på att efterfrågan på förbrukningsvarorna kommer vara hög framöver.

Omsättningen steg med 60 procent till 112 miljoner danska kronor. EBITDA ökade till 59 miljoner, 86 procent upp från föregående år, vilket belyser skalbarheten i bolaget.

Novo Nordisk
Novo är den danska jätten som är det världsledande läkemedelsbolaget inom diabetesbehandling. Bolaget har utöver diabetesmedicinering också lovande läkemedel mot bland annat fetma.

Försäljningen steg med 24 procent till 42 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 28 procent till 19 miljarder DKK.

Paradox Interactive
Paradox är den ledande globala utgivaren av strategispel för PC och konsol. Spelen är kända för att vara både välgjorda och komplexa med en lojal kundbasen som följd.

Omsättningen uppgick till 476 MSEK, en ökning med 31 % jämfört med samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 169 MSEK, vilket var en ökning om 120 procent. Bolagets nygamla VD Fredrik Wester skriver i VD-ordet att utöver rekordresultatet så har bolaget den starkaste och mest fokuserade projektportföljen i bolagets historia.

Kindred
Operatör inom spelbranschen med varumärken som Unibet och Maria Casino. Branschledare inom hållbarhet där de som enda operatör i världen redovisar andelen spelintäkter som kommer från högriskkunder, alltså de med risk för beroendeproblematik.

Omsättningen minskade med 30 procent till 247 miljoner brittiska pund och underliggande EBITDA sjönk med 77 procent till 25 miljoner pund. Fallet förklaras främst på grund av tillfällig utestängning på den nederländska marknaden. Glädjande nog släppte bolaget den 8 juni ett pressmeddelande om att licensen är säkrad och att Unibet.nl kommer lanseras i landet inom några dagar.

SOBI
Störst inriktning återfinns inom tillhandahållandet av innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar.

Intäkterna steg med 35 procent i lokal valuta till 4,9 miljarder och justerat för omstruktureringskostnader samt kundförluster i Ryssland steg vinsten per aktie med drygt 50 % till 3,64 kronor.

Take-Two Interactive
Den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto (GTA) och NBA 2K. Bolaget lade i början på året ett bud på Zynga för motsvarande 12,7 miljarder dollar för att bredda verksamheten mot den kraftigt växande mobilspelsgenren.

Omsättningen steg med 11 procent till 930 miljoner dollar medan vinsten sjönk med 49 procent och uppgick till 111 miljoner dollar.

Summering
Sammanfattningsvis är resultatet för de 10 största positionerna övervägande positivt. Kindred var visserligen svagare än förväntat. Kanske hade man kunnat önska mer även av CINTs första kvartal men vi ger bolaget tid för att konsolidera förvärvet av Lucid innan vi tror att det kan lossna på allvar. Antalet bolag som levererade rapporter över våra och analytikernas förväntansbild var glädjande nog betydligt fler. Chemometec, Paradox, Novo Nordisk och Evolution kom alla in med robust tillväxt som kombinerades med god skalbarhet.

Omsättningstillväxten var bland de 10 största positionerna i genomsnitt hela 69 procent. Förvärv är den enskilt största förklaringen till de siffrorna, men även den organiska tillväxten var imponerande. Precis som vi kommunicerat tidigare är vi övertygade om att börskurserna kommer röra sig i samma riktning som vinsterna över tid. Under 2020 steg bolagens kurser betydligt mer än vinsttillväxten. Senaste fem kvartalen (2021 och Q1 2022) har vi sett det omvända – det vill stigande vinster som tagits emot med fallande kurser.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings