Månadsbrev
1 AUG 2022

Sentiment vs Konsument

Under juli månad har vi sett ett tydligt förbättrat sentiment för globala teknikbolag.

Juli blev en stark månad för globala börser och extra tydligt var trenden att investerare börjat återvända till globala teknikbolag. Vi ser utvecklingen som ett resultat av att global teknikbolag under rapportsäsongen visat bättre motståndskraft och lägre känslighet mot ekonomisk nedgång och en svagare konsument. Under samma period har vi sett en avmattning av de kraftigt stigande räntorna i USA och amerikanska tio-årsräntan har rört sig från toppen 3,5% till 2,6% under juli.

Sammantaget har vi sätt starka rapporter och god utveckling från bolagen i fonderna och även bland nordiska teknikbolag har förtroende börjat komma tillbaka, men ej med samma hastighet och kraft som i USA. Under våren såg vi ett mönster där alla teknikbolag utvecklades lika svagt oavsett framtidsutsikter och under den senaste perioden har fundamentala faktorer i tydligare grad återvänt till diskussionen.

I dialogen med bolagen har just konsumenten varit i fokus. Vi tror att i nuvarande klimat kommer det bli ännu viktigare att fastställa vilka bolag som kan fortsätta växa omsättning och vinster trots en inbromsande konjunktur. Det har också varit tydlig att vi hittar de mest attraktiva investeringsmöjligheterna i befintliga innehav. De mest attraktiva ökningskandidaterna har varit bolag med stark tillväxt, kassaflöden och bevisade affärsmodeller. En ytterligare observation är att vi inom mjukvara haft tydligare fokus på B2B-mjukvara där utsikter och till exempel ”churn” är lättare att ha en åsikt om jämfört med konsumenttjänster.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden ökade andelsvärdet med 7,0 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +11,0 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 33,5 procent, jämfört med -11,9 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 61,4 procent, samtidigt som index ökat 56,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är CINTViaplay och Sectra. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi SINCHEpidemic Sound och Biogaia. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 28 procent och Digitala Varumärken på 23 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden ökade andelsvärdet med 10,5 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +7,4 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 15,3 procent, jämfört med +10,0 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 17,5 procent, samtidigt som index ökat 65,9 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet MicrosoftSolaredge och Embracer. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Solaredge, Enphase och Autodesk. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Unity, Embracer och IAC. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 47 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 22 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings