Artikel
31 MAR 2023

Goethe och Silicon Valley Bank

Goethes magnum opus Faust sägs vara det största verket inom tysk litteratur – en ganska tung titel. Romantikens portalfigur var verkligen ingen lättviktare. Han var dock inte först att expolatera tematiken kring alkemisten Johann Faust, vilken först spreds via tyska gatutidningar 200 år innan Goethes publicering. Historier om människor som säljer sin själ till djävulen för att vinna fördelar i livet kanske är lika gamla som kristendomen. Eller ännu äldre.

Antropologer och utvecklingspsykologer hävdar att människans medvetande uppstod ur ett behov av och en förmåga att tänka på framtiden. Någonstans gick hjärnan från ren sensorisk input till riktig kognition. Kan man värdera sin, familjens och stammens chans till överlevnad imorgon kan man också se på sig själv i ett framtida tillstånd. En självmedveten människa blir en planerande människa. Här någonstans uppstår även myter och ritualer kring uppoffringar och offer. Redan en nyligt bliven självmedveten generation kommer att undra varför säsongens regn inte kommit än och börja fundera på hur man skulle kunna påverka framtiden.

Vi har för länge sedan lämnat rena offer av husdjur, jungfrur eller infångade fiender. Idén om uppoffring lever dock kvar starkt i vårt medvetande och i allmänt accepterade moraliska kompasser. Vi tränar för att bli starka och uthålliga. Vi läser läxor för att få bra betyg och bättre förutsättningar att forma våra liv som vi vill. Vi sparar – det vill säga skjuter upp konsumtion till framtiden – för att kunna realisera drömmar om bättre boende eller något annat större syfte. Det kommer naturligt för oss att värdera egenskaper som tålamod som dygdiga.

Samtidigt fascineras vi av de som bryter normen och gör tvärtom. Det Faust var ute efter gick troligen inte att vänta, spara eller träna sig till. Den gränslösa ambitionen kopplad med ett förakt för konsekvenserna. I en mer modern version hittar vi Robert Johnson, en bluesman med ambitioner. Som tonåring imponerade inte hans gitarrspel och han försvann från Mississippis lokala scener. När han efter en tid återkom slog han alla med häpnad med sin behandling av gitarren.

Pressad om en förklaring hävdade Johnson att ”röster” instruerat honom att ta sig till en korsning vid midnatt och vänta. Snart dök en stor, mörk figur upp och tog Johnsons gitarr, stämde den och spelade ett par låtar. På så sätt uppstod arketypen om musikern som säljer sin själ till djävulen för att bli virtuos. Skrämmande men lockande i en miljö där man tar evig fördömelse på allvar. Även i en sekulär värld kan vi känna den mytologiska kraften i arketypen. Hur skulle annars cigarettillverkare kunna attrahera nya, unga kunder?

Vi må förlåta tonåringar för en tendens att låtsas att de besitter så bra gener att de kan utsätta sig för potentiellt dödliga substanser utan problem. Mindre värd vår förståelse är fullt vuxna människor som skuldsätter sig bortom alla möjligheter att betala tillbaka lånen. Inte heller kan vi fördra den som handskas vårdslöst med andras resurser för egen vinning. Eller för den delen en VD för en bank som äventyrar en hel banks existens för ynka 40 baspunkter extra årlig avkastning på en portfölj. Allt detta är att invertera hela idén om uppoffring. Att få lite mer här och nu i utbyte mot en stor nedsida längre fram. Likt grisens lugna liv fram till slakten inför jul.

Kanske kan vi spåra inte bara Silicon Valley Banks fall, utan även dess uppgång, till en pakt med Djävulen? Vem är Gud och vem är Mefistofeles i en tid då Federal Reserve dragit ned räntan till noll och givit så kallad forward guidance om ”lower for longer” för att sedan drastiskt höja räntan? Kan vi klandra en lokal Faust för att vederbörande försöker anpassa sig och navigera ultralåga räntor på samma sätt som många andra – pensionsfonder som investerar i venture capital, som i sin tur öser pengar över nystartade företag, vilka spenderar pengarna aggressivt. Tills musiken plötsligt stannar.

Show me the incentives and I will show you the outcome – Charles T Munger

Oavsett marknadsmiljö kommer finansiella aktörer agera opportunistiskt för att maximera sina utfall utifrån de regler som gäller. Vi kan begära varken mer eller mindre. Centralbanker sitter på enorma möjligheter att påverka spelplanen – inte minst alla incitament – för marknadens aktörer. Det minsta man kan begära av dem är att inte ändra dem för snabbt eller för drastiskt, för att sedan försöka följa sina spår tillbaka genom den oreda man skapat. Som investerare önskar jag inget annat: när ska vi kunna sluta prata om centralbanker och gå tillbaka till diskussioner om affärsmodeller, vinster och tillväxt?

Jag tror inte att Goethe med sin Faust ville ställa upp ett simplistiskt drama kring rätt och fel – svart och vitt, ett eller noll. Snarare var syftet att visa något om människans komplexa och stundtals motsägelsefulla natur. I historien om Silicon Valley Bank går det inte heller att defintivt peka ut vem som sålt sin själ till djävulen i korsningen. Vad jag har sett hittills är ingen av de inblandade särskilt duktig på gitarr.

Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings