Månadsbrev
1 MAR 2022

Slava Ukraini!

Vi vill börja med att uttrycka vår bestörtning över hur Ukrainas folk utsätts för Rysslands militära angrepp.

Vi vill börja med att uttrycka vår bestörtning över hur Ukrainas folk utsätts för Rysslands militära angrepp. En omotiverad och olaglig invasion av en självständig och suverän nation utgör ett hot mot den europeiska och internationella världsordningen. Vi uppmanar alla att göra vad de kan för att avkräva att Kreml hålls ansvarigt för sina handlingar, samt skänka eller bidra till nödhjälp för den humanitära katastrofen i Ukraina.

Berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps 1989 var ett historiskt event – detta definierat som en händelse som kastar om ordningen och för evigt förändrar världen så den aldrig mer blir sig lik. Terrorattackerna i New York och Washington 2001 – 9/11 – var även det ett event av historiska proportioner. Krig i Europa 2022, där Putins regim genomför en fullskalig invasion av ett grannland är, oavsett hur det slutar på marken, troligen ett liknande paradigmskiftande event.

Turbulens kring olika krigsutbrott har ofta varit klassiska ”köptillfällen” för den som kunnat bortse från andra aktörers riskaverta beteende. Bilden kring riktiga event är mer blandad och vi har ett mycket mindre statistiskt urval. Å ena sidan ser man samma kortsiktiga potential att gå mot strömmen. Å andra sidan brukar utmaningarna också sträcka sig längre ut över tiden vid sådana monumentala skiften. Sammanhang spelar även det en viktig roll. 9/11 hände i ett skede där marknaden fortfarande var i ett negativt sentiment efter bubblan 2000. Innovativa bolag har upplevt ett negativt sentiment under ungefär ett år nu, medan marknaden som helhet korrigerat under en mycket kortare tid. How low is low?

Här hemma har rapportperioden för fjärde kvartalet nu mer eller mindre avslutats. Som tidigare är den generella bilden att bolagen fortsätter att växa bra och generera bra resultat. Bland våra innehav har fler än dubbelt så många bolag överträffat våra förväntningar jämfört med de som kommit med besvikelser. Medianbolaget i TIN Ny Teknik förväntas växa organiskt med cirka 25 procent i år och vi ser en liknande bild för bolagen i TIN World Tech.

Fundamenta och aktiekurser kan ofta sticka iväg åt olika håll, ibland under längre tid än man förväntar sig. Ingen kan på ett säkert sätt besvara frågan ovan om hur lågt priser måste sjunka innan de vänder. Investerarens viktigaste mentala tillgång – tålamod – kan här bli extra värdefull. Om vi gör en nulägesanalys är det tydligt att bolagen fortsätter utvecklas väl. Företagen ser positivt på 2022. Innehaven i portföljerna har en låg försäljning i Ryssland. När vi tittar på riskaptit och värderingar bland innehaven ser vi en kraftig återställning av förväntningarna. De som vågar tro på fortsatt tillväxt ser i dagsläget ut att få ovanligt mycket betalt i värderingstermer.

När detta skrivs håller Ukraina fortfarande sin mycket större motståndare stången. Omvärldens enighet i den uppkomna krisen är ytterligare en ljuspunkt. Det är fortfarande tidigt och mycket kan hända. Men intrycket är att frihet och demokrati gjort några viktiga landvinningar, på bekostnad av tyranni och totalitära tendenser. Översatt till den uppgift vi har skulle en sådan utveckling allt annat lika ge en mer positiv bakgrund till företagande, innovation och välstånd.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 8,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -4,2 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 17,0 procent, jämfört med +19,8 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 82,6 procent, samtidigt som index ökat 61,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är ChemometecParadox Interactive, och SOBI, Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Mercell, Embracer och Cint Group. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 33 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 27 procent och Digitala Varumärken på 23 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 0,5 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World -1,4 procent. På rullande 12 månader har fonden ökat med 0,2 procent, jämfört med +24,5 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 28,3 procent, samtidigt som index ökat 43,1 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Edwards Lifesciences och Embracer. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var SolaredgeZendesk och Abiomed. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Volue, Embracer och Roblox. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 48 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings