Artikel
8 MAR 2024

Internationella kvinnodagen 2024 – hur ska vi stärka kvinnligt sparande?

Sparande bör vara en självklar del i allas liv, oavsett om du är man eller kvinna, för ekonomisk trygghet och framtidssäkring. Trots att Sverige i många avseenden ligger i framkant när det gäller jämställdhet, så kan det konstateras att det fortfarande finns en betydande könsskillnad när det kommer till kapital och sparande.

De två huvudsakliga skillnaderna som kan utläsas av forskning om dagens ekonomiska jämställdhetssituation, är att männen börjar spara tidigare och är villigare att ta högre risk. De exponerar sig därmed tidigare för möjligheten till en högre avkastning.

Ränta på ränta är troligen lika icke-intuitivt för de flesta människor oavsett kön. Vi gör det därför enkelt för oss och tänker oss en helt vanlig kopp kaffe motsvarande 42 kr, vad händer om du investerar pengarna istället för att bara sätta dem i kaffekassan?

För 20-åringen som strävar efter att leva till 90 blir kostnaden för samma kopp kaffe 4788 kronor, baserat på en genomsnittlig avkastning på sju procent. 30-åringen kommer undan lite billigare med 2434 kronor. För 40-åringen kostar kaffet 1237 kronor, och mitt i livet kan du snappa upp det till reapriset av endast 629 kronor. Varje kopp kaffe är mer än bara en koffeinkick – det är en investering i din framtid.

Nordnet släppte nyligen resultatet från sin undersökning av kvinnors sparande som visar att lågriskstrategin fortsätter att vara dominerande. Andelen kvinnor som föredrar lågriskalternativ, och därmed accepterar en lägre avkastning, har ökat till 46 procent, motsvarande andel för männen är 33 procent. Dessutom visar resultaten att färre kvinnor är villiga att ta viss risk i sina investeringar för att uppnå högre avkastning. Endast tre procent av kvinnorna och 10 procent av männen satsar på hög risk för att maximera avkastningen.

I tider av ökande utgifter, särskilt med höga bolåneräntor, väljer troligtvis fler att stärka sin ekonomiska buffert. Även om det är klokt att öka på sparbufferten är det viktigt att våga ta risker när det kommer till långsiktigt sparande för att maximera avkastningsmöjligheterna över tid.

Du kan göra stor skillnad för dig själv och för kvinnorna i din närhet, här är våra tips:

1. Håll det enkelt, det behövs ofta inte mer än ett par hundralappar per månad för att komma ikapp männen i motsvarande ålder.

2. Börja så tidigt som möjligt. Få in vanan, gör sparande till en del av din identitet. Även om inkomster varierar över tiden, lägg aldrig av helt med sparandet. Variera nivån över livets skeden och ta särskilt chansen att direkt öka sparandet vid löneökningar.

3. Våga ta mer risk i långsiktigt sparande. Ofta sparar man för olika syften, till exempel en resa man vill göra eller dedikerat till oförutsedda händelser. Allt sparande med en horisont över fem år kan komma i fråga för aktier eller aktiefonder. Kom ihåg att aktier under normala omständigheter går mycket bättre än sparkonton över tiden.

4. Våga prata pengar! Sparande kan synas torrt och tråkigt men om man tänker i termer av självbestämmande och makt över sitt eget öde blir det troligen roligare att prata om med vänner och familj. Om det blir ett normalt och självklart samtalsämne blir det enklare att ha koll på sin ekonomi i stort.

Glad Internationell kvinnodag – din ekonomiska framtid ser ljus ut!

Isabella Christensen

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings