Månadsbrev
1 FEB 2021

Volatilitet och Stonk Wars 2021

Starten på året har präglats av en volatil period där marknaden har sett fler orosmoln än ljusglimtar.

I USA har börsdebatten den senaste tiden präglats av Robin Hood-spekulanter och Redditläsares attacker på aktier kortade av hedgefonder. Aktier såsom GameStopAMC och BlackBerry har gått kraftigt uppåt med hög volatilitet. Vi ser på detta med både nyfikenhet och oro, givet fenomenets starkt spekulativa natur. Den tydligaste slutsatsen vi kan dra är att när börsen och sparande blir mer digitalt och globalt så kommer uppgångar och nedgångar att ske snabbare och med större kraft. Det är något man måste påminna sig om och ta höjd för när man analyserar potentiella investeringar.

Fonderna har haft en negativ start på året. De få rapporter för fjärde kvartalet vi sett så här långt indikerar att innovativa bolag fortsätter visa god tillväxt och våra förhoppningar om en god utveckling i framtiden kvarstår. Samtidigt har oron ökat för att vaccintillverkare inte ska lyckas producera vaccin i tillräcklig takt. Även med en positiv grundsyn ska man inte underskatta de fluktuationer som kan komma att ske i marknaden.

Förutom att följa upp med bolag som rapporterar ägnar vi det mesta av vår tid med att utvärdera nya bolag och dess affärsmodeller inför eventuella börsnoteringar. Aktiviteten fortsätter att vara hög och vi träffar många spännande bolag med intressanta affärsmodeller!

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 3,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -0,8 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 54,5 procent, jämfört med 13,3 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 112,0 procent, samtidigt som index ökat 40,7 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Embracer och Evolution Gaming. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är KindredSurgical Science och Pexip. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Xspray PharmaEG7 och Implantica. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala Varumärken på 26 procent och Hälsa på 26 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 1,0 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +0,4 procent. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 27,2 procent, samtidigt som index ökat 10,4 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Edwards Lifesciences, Embracer och Salesforce. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var AfterpayAbiomed och Microsoft. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Edwards Lifesciences, Nintendo och Adobe. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 48 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 20 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Vi tackar alla som tog sig tiden att se vår live stream av vår årliga investerarträff den 27 januari. Det var verkligen inspirerande att så många deltog trots att vi inte kunde ses fysiskt. Vi njöt också av diskussionen med företagsledare för två av innehaven i portföljen: Paradox Interactive och Storytel. Nu finns även allt material på YouTube.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings