Månadsbrev
4 MAJ 2021

The Magic of Digital

Det övergripande intrycket av rapporterna för första kvartalet så här långt är att digitala, innovativa bolag fortsätter att växa på ett bra sätt.

Vi har också sett mer konjunkturkänsliga bolag rapportera stigande orderingång, omsättning och lönsamhet. Vi gläds över breddningen av den ekonomiska expansionen, då digitala bolag inte kan växa i ett vakuum. Ett starkare näringsliv generellt behövs trots allt för att digitaliseringen ska fortsätta med god fart. Oavsett att takten i vaccineringar inte nått upp till de mest optimistiska prognoserna kommer vi ändå närmare och närmare en mer normaliserad värld för varje dag som går.

Den 19 maj klockan 18:00 är det dags för nästa TIN Live Stream med våra senaste nyheter och reflektioner kring teknik och de bolag vi investerat i. Vi kommer att fokusera på Q&A och det går att ställa frågor i realtid på Youtube, Twitter och Facebook. Bästa sättet för att få en påminnelse är att prenumerera på vår Youtubekanal.

Ett återkommande tema i många av de bolag vi investerar i är digital distribution och återkommande intäkter. För drygt 100 år sedan var Walt Disney Company ett av de första bolagen i världen att sätta sitt ”mission statement” att genom innovativ teknik bygga ett världsledande underhållningsbolag. Sista tiden har bolagets värde fördubblats när man på bara lite över ett år fått över 100 miljoner abonnenter i Disney+ att jämföra med Netflix drygt 200 miljoner abonnenter globalt. I praktiken har Disney på kort tid lyckats vrida om sin katalog av ikoniska varumärken till en högre grad av direkt och digital distribution med en hög andel återkommande intäkter tack vare Disney+. Denna omställning är även tydlig i många bolag vi investerat i och något vi letar efter i nya investeringskandidater.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 6,0 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +5,8 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 69,6 procent, jämfört med 61,5 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 136,3 procent, samtidigt som index ökat 65,4 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Novo Nordisk. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Evolution Gaming, Embracer och Adevinta. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Sinch, Bambuser och Kindred. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 36 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala Varumärken på 25 procent och Hälsa på 21 procent.

Fonden deltog under perioden i riktade nyemissioner i Implantica och Sikri. Bolagen är sedan tidigare innehav i fonden och båda presenterade framåtblickande initiativ som vi tror kommer att gynna aktieägarna långsiktigt.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 3,9 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +7,2 procent. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 32,5 procent, samtidigt som index ökat 23,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Nintendo och Edwards Lifesciences. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Embracer, Edwards Lifesciences och Adevinta. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Volue, Pushpay och Solaredge. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 48 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 20 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings