Månadsbrev
2 APR 2020

This, too, shall pass

Core Ny Teknik byter namn till TIN Ny Teknik.

Efter att ha blivit eget fondbolag i januari 2020 byter vi nu namn på fonden till TIN Ny Teknik. Vi ser detta som ett logiskt steg och vill att fonden skall ha en tydligare koppling till fondbolaget. Trots den senaste tidens osäkerhet på marknaden så kommer vi fortsätta att investera i verksamheten och vår investeringsprocess. Vi har nu tagit första steget i att bygga ett data-team på TIN och skapar en intern plattform för dataanalys. Vi vill dra nytta av den växande mängd data och statistik som genereras kring de bolag vi investerar i. Några av verktygen kommer att finns publikt tillgängliga och går att hitta på TIN Analytics.

Den turbulens på marknaden som började andra halvan av februari fortsatte under mars. Fonden har klarat sig betydligt bättre än index och har sedan årsskiftet tappat 6,8 procent jämfört med fondens jämförelseindex som har tappat 26,3%.

Att bedöma kortsiktigt marknadssentiment är alltid mycket svårt. En viktig milstolpe i marknadens återhämtning blir tidpunkten för ”peak panic” kring COVID-19. Därefter kommer frågan om hur snabbt våra samhällen kommer att kunna återgå till något slags normalitet. Vi tror att det fortsatt kommer att vara en dragkamp mellan positiva och negativa nyheter kring COVID-19. Det till trots, så ställer vi oss dock marginellt mer positiva till att det finns tydliga tecken kring att tillväxten i nya smittade avtagit i Europa. Det slutgiltiga orosmomentet kring COVID-19 kommer att bli USA och efter april månad tror vi att bilden kring vilket scenario vi kommer se framför oss i USA blir tydlig.

Tänker man i det lite längre perspektivet så kommer nästa debattpunkt att bli om de stimulansåtgärder som regeringar och centralbanker beslutat och implementerat är för lite, alldeles lagom eller för mycket. Utfallsrummet är mycket brett mellan värsta och bästa scenario och det finns goda skäl att tro att marknaden kommer att fortsätta fluktuera, potentiellt kraftigt. Vår bedömning ligger fast att de stimulansåtgärder som kommit stärker tesen att vi kommer återvända till en miljö där aktier är de bästa långsiktiga investeringsalternativet.

Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 6,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -19,8 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 13,1 procent, jämfört med -12,7 procent för index. Sedan fondens start har fonden stigit 20,3 procent, samtidigt som index tappat 9,1 procent. Det förvaltade kapitalet uppgick vid periodens slut till drygt 3200 miljoner kronor. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Take Two Interactive och Evolution Gaming. För en lista över de tio största och samtliga innehav per årsskiftet se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Paradox InteractiveStillfront och Storytel. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi ElektaNordic Entertainment och Saab. Fondens största segment är Digitala varumärken, som utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 27 procent och Mjukvara på 22 procent. Under månaden har de största ökningarna gjorts bland dataspelsutvecklare där vi ser minst risk att verksamheterna påverkas negativt av COVID-19.

Bland nya innehav i portföljen lyfter vi gärna fram Sinch, som gjorde en riktad emission för att finansiera förvärv och där vi deltog. Vi känner och uppskattar bolaget sedan länge. Bolaget har en stark affärsmodell och en imponerande kundlista. Genom det förvärv vi har varit delaktiga i att finansiera expanderar de på nya geografiska marknader.

I övrigt har vi en positiv framtidstro. Inte minst tror vi att den senaste tidens händelser kommer ge en accelererad utveckling mot digitala affärsmodeller samt stora möjligheter att hitta affärsmodeller inom digital hälsa kommande år.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings