5 AUG 2019

TIN Expanderar

TIN Fonder välkomnar idag Tomas Lundmark till verksamheten. Tomas har lång erfarenhet av distribution och försäljning av finansiella produkter

TIN Fonder välkomnar idag Tomas Lundmark till verksamheten. Tomas har lång erfarenhet av distribution och försäljning av finansiella produkter, bland annat på Swedbank och Danske bank. Han tar också med sig erfarenhet från tiden som ansvarig för en fondplattform i Luxemburg.

”Vi är oerhört glada att kunna välkomna Tomas Lundmark till TIN. Han kommer att bidra starkt till strukturkapitalet vi bygger i bolagets fortsatta långsiktiga resa. Inte minst inom distribution, där vi kommer få ännu bättre möjligheter att hålla kontakt med alla som investerat i fonden.” säger Erik Sprinchorn.

”Vi startade fonden Core Ny Teknik 4 februari och har fått en mycket lyckad start, med över 50.000 kunder och ett förvaltat kapital väl över två miljarder. Avkastningen har också varit god, upp 17% sedan start. Sex månader senare tar vi ytterligare ett stort steg i och med att vi återförenas med Tomas.” säger Carl Armfelt

”Det ska bli jätteroligt att arbeta tillsammans med Erik och Carl igen. Fonden har ett attraktivt fokus och förvaltningen fungerar bra. Jag ser fram emot mitt nya uppdrag och att fortsätta leverera god kundvård, trygghet och avkastning till alla våra 50 000 kunder och partners.” säger Tomas Lundmark

TIN Fonder har även till Finansinspektionen inlämnat ansökan om tillstånd att bedriva fondverksamhet i egen regi. Om så medges kommer Tomas även att bli VD i fondbolaget.

Om TIN
TIN Fonder startades år 2019 och drivs av förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. De båda har lång erfarenhet av fondförvaltning och har tidigare arbetat tillsammans på bland annat Brummer & Partners och Swedbank Robur. Visionen är att lönsamma innovativa bolag skall vara kärnan i ett långsiktigt sparande.

Om Core Ny Teknik
Fonden Core Ny Teknik strävar efter att skapa värde genom att investera långsiktigt i små och medelstora teknik- och innovationsinriktade bolag, främst i Norden. Huvudfokus är mjukvara, hälsa och digitala varumärken och fonden letar efter bolag med starka kassaflöden och god lönsamhet.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings