Press
5 JUL 2022

TIN Fonder accepterar budet på Mercell

Kommentar i samband med det offentliga kontanterbjudandet från Spring Cayman Bidco, LLC att förvärva Mercell Holding ASA.

TIN Fonder (”TIN”) har bedömt det offentliga kontanterbjudandet för Mercell Holding ASA (”Bolaget”). Kontanterbjudandet är ett resultat av en strategisk process som genomförts av styrelsen i Bolaget tillsammans med ABG Sundal Collier ASA and JP Morgan. TIN har beslutat att följa styrelsens rekommendation att godta det offentliga kontanterbjudandet från Spring Cayman Bidco, LLC att förvärva samtliga aktier i Bolaget.

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings