Press
11 JUN 2020

TIN Fonder och Avanza i unikt samarbete kring aktivt förvaltad teknikfond

TIN Fonder lanserar fonden TIN World Tech med fokus på områdena Teknik, Hälsa och Hållbarhet.

TIN Fonder lanserar fonden TIN World Tech. Fonden kommer att vara en mottagarfond för fonden Avanza World Tech by TIN och ska ge kunder möjlighet att spara i bolag som bedöms bli framtida vinnare inom områdena Teknik, Hälsa och Hållbarhet.

Avanza World Tech by TIN är en så kallad matarfond till TIN World Tech. Mottagarfonden TIN World Tech förvaltas aktivt av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn.

Fonden kommer att investera över hela världen, i innovativa bolag som kännetecknas av hög tillväxt och lönsamhet. Investeringarna är långsiktiga och görs i medelstora bolag med högt teknikinnehåll och hållbara tjänster eller produkter. Minst hälften av fondens innehav ska utgöras av bolag vars produkter eller tjänster tydligt bidrar till en bättre värld och FN:s hållbarhetsmål.

”Målet med fonden är att hitta framtidens globala vinnare. Vi lägger stor vikt vid att analysera och träffa innovativa bolag inom mjukvara, hälsa, datasäkerhet och miljö samt forsknings- och utvecklingsintensiva bolag. Det är vår övertygelse att bolag med ett högt teknikinnehåll och med hållbara tjänster och produkter kommer att kunna växa snabbare än den bredare ekonomin”, säger Carl Armfelt, en av förvaltarna av TIN World Tech.

”Avanza var en av få plattformar som TIN Ny Teknik fanns på vid starten 2019. Att nu ta nästa steg i samarbetet genom Avanza World Tech by TIN känns helt rätt. Vår uppfattning är att Avanza erbjuder sina kunder ett modernt digitalt gränssnitt med de bästa produkterna som passar de flesta spararna. Vi på TIN Fonder är hedrade över att få samarbeta med Avanza avseende den nya fonden”, säger Tomas Lundmark, VD på TIN Fonder.

”I den utvecklade världen ser vi sedan lång tid att ekonomierna lyckats växa utan att man utnyttjar fler materiella resurser – en dematerialiserad tillväxt. Vi ser också tendenser till samma utveckling i stora delar av övriga världen. Med innovation och teknikutveckling kan denna trend fortsätta och accelerera. Vi ser hopp i en värld som genererar välstånd för fler utan att tära på vår planet. Vi vill genom fondens investeringar bidra till finansiering till bolag som i sin tur verkar för att göra världen bättre” avslutar Erik Sprinchorn, en av förvaltarna av TIN World Tech.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings