Månadsbrev
2 AUG 2021

Transformativa förvärv

Ännu en gång får vi anledning att tala oss varma för mindre bolags förmåga att växa via förvärv.

Ofta har vi fått höra hur forskningen visar att två tredjedelar av alla förvärv och sammanslagningar misslyckas. Så kan det förvisso fortfarande vara – om vi tittar på större, mer byråkratiska bolag. Scott McNealy uttryckte det på ett karaktäristiskt och slagkraftigt sätt när han kommenterade sammanslagningen av HP och Compaq: ”This is not the combination of two growth machines. This is the slow motion collision between two garbage trucks.

Mindre bolag, där nyckelpersoner har tydligt skin in the game, lyckas ofta mycket bättre. De har rätt incitament och med en mindre bas är möjligheterna större att finna kombinationer som verkligen rör nålen för det förvärvande bolaget. Mindre nischer är relativt sett lättare att konsolidera och/eller internationalisera. Till detta kan vi lägga mer finansiellt orienterade skäl att förvärv ofta är en lyckad strategi. I en lågräntemiljö är lite extra tillväxt extra värdefullt. Är det köpande bolaget dessutom högre värderat än det köpta kan ett multipelarbitrage uppstå som en extra bonus.

Ett fåtal svenska bolag står ut på förvärvsfronten med i sanning transformativa förvärvStillfront kom till börsen i december 2015 med ett blygsamt börsvärde runt 180 miljoner SEK. i januari 2018 förvärvade man tyska Good Games i en affär där antalet aktier fyrdubblades men där man niodubblade omsättningen. Detta blev en plattform för fortsatt tillväxt och Stillfronts börsvärde är i dagsläget ungefär 24 miljarder.

Embracer kom till börsen i november 2016 och värderades vid IPO under 1,5 miljarder SEK. Det pivotala förvärvet för Embracer var Koch Media, som flerdubblade omsättningen och gav Embracer en plattform för fortsatt tillväxt. Det var en tydlig signal till branschen att Embracer är ett gott hem för entreprenörer inom dataspel som vill fortsätt utveckla sin verksamhet i en relativt autonom miljö.

Sinch gjorde sin börsintroduktion under namnet CLX. Förvärvet av MBlox blev en vattendelare för bolaget, inte minst tack vare en betydande verksamhet i USA. Integreringen tog tid, men bolaget belönades med tiden för sitt slit med en kraftig uppvärdering. Denna har i sig möjliggjort en fortsatt expansion med ett antal förvärv.

Så kom även Surgical Science att göra ett transformativt förvärv under juli månad. Bolaget börsnoterades 2017 till en värdering under 200 miljoner SEK. 2019 inleddes bolagets förvärvsresa med köpet av SenseGraphics, relativt snabbt följt av köpet av Mimic. Nu konsoliderar man sin nisch inom simulering via köpet av Simbionics, ett bolag som är betydligt större än Surgical Science själva. Efter detta senaste förvärv är nu bolagets börsvärde närmare 10 miljarder.

Första handelsdagen i augusti möttes vi också av beskedet att amerikanska Square lagt ett bud på ett av innehaven i TIN World Tech: Afterpay. Vi får återkomma till om detta blir ytterligare ett i raden som försvinner ur fonden via förvärv.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 5,5 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +6,2 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 40,9 procent, jämfört med 49,9 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 142,7 procent, samtidigt som index ökat 77,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Chemometec. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Surgical Science, Chemometec och Evolution Gaming. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Meltwater, Embracer och Stillfront. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 37 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 24 procent och Digitala Varumärken på 22 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 1,0 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World 2,2 procent. Sedan fondens start 12 juni i fjol har fonden stigit 36,8 procent, samtidigt som index ökat 31,2 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet StraumannEdwards Lifesciences och Embracer. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Straumann, Nemetschek och Edwards Lifescience. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Volue, Afterpay och Nintendo. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 49 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 22 procent och Digitala varumärken på 12 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings