Oct 12 2021

Offentligt kontanterbjudande från Advent och GIC i SOBI

TIN Fonder har bedömt det offentliga kontanterbjudandet för Swedish Orphan Biovitrum AB. Vid bedömningen av erbjudandet har vi även vägt in värderingsutlåtande från oberoende värderingsinstitut samt expertnätverk. Vår slutsats är att det aktuella kontanterbjudandet inte fullt återspeglar de förbättrade utsikterna för den nuvarande verksamheten på medelfristig sikt samt de långsiktiga tillväxtutsikterna för Bolaget.

Dela artikeln

Edit cookie settings