Press
12 OKT 2021

Offentligt kontanterbjudande från Advent och GIC i SOBI

TIN Fonder har bedömt det offentliga kontanterbjudandet för Swedish Orphan Biovitrum AB. Vid bedömningen av erbjudandet har vi även vägt in värderingsutlåtande från oberoende värderingsinstitut samt expertnätverk. Vår slutsats är att det aktuella kontanterbjudandet inte fullt återspeglar de förbättrade utsikterna för den nuvarande verksamheten på medelfristig sikt samt de långsiktiga tillväxtutsikterna för Bolaget.

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings