Artikel
19 SEP 2023

Q2 2023 för de 10 största positionerna i TIN Ny Teknik

Förväntningar inför rapporterna
Inför rapportperioden spekulerades det kring att det skulle bli fler vinstvarningar än normalt då allt fler datapunkter indikerade att ekonomin försämrats. Särskilt många vinstvarningar blev det dock inte, och de få vinstvarningarna som kommunicerades var i olika branscher. Med få vinstvarningar och låga förväntningar skulle man kunna argumentera för att rapportreaktionerna borde blivit beskedliga. Så blev det dock inte. Vi såg nedgångar på upp till 20 procent i bolag som kom in marginellt under förväntan. Hur gick det då för TIN Ny Tekniks största innehav? Nedan är våra topp 10-positioner summerade.

Evolution
Dominanten inom livekasino, Evolution, rapporterade en omsättningstillväxt om 28 procent. Med bolagets högsta EBITDA-marginal någonsin om 70,7 procent summerades vinsttillväxten till robusta 31 procent. Siffrorna är särskilt imponerande med tanke på världsläget. VD Martin Carlesund medger nämligen att det är mer utmanande att leverera tillväxt i dagens miljö jämfört med exempelvis 2021. Bolaget jobbar stenhårt med att hålla kostnaderna nere samtidigt som de konstant utvecklar sitt erbjudande.

Under H2 släpps exempelvis Lightning Lotto, vilket Carlesund lyfter fram som ett särskilt intressant spelsläpp under investerarpresentationen. Evolution förväntar sig "omedelbar framgång" och vi ser fram emot befintliga och nya spelsläpp som bidrar till fortsatt omsättnings- och vinsttillväxt.

Novo Nordisk
Danska läkemedelsjätten och kassaflödesmaskinen med börsvärde större än Danmarks BNP fortsätter leverera starka siffror. Försäljningen steg med 32 procent till 54 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 30 procent och uppgick till 24 miljarder DKK. Bolaget blev extra uppmärksammat strax efter rapportsläppet då deras forskningsrapport belyste att riskpatienter som ännu inte hade diabetes som använde deras viktminsknings/diabetespreparat Wegovy minskade risk för hjärtinfarkt och slaganfall med cirka 20 procent.

Som vi tidigare har kommunicerat har Novo transformerats från att "bara" vara ledande på diabetesbehandling till att också hjälpa människor att gå ner kraftigt i vikt. Efterfrågan på deras viktnedgångspreparat är så hög att de har mycket svårt att mätta efterfrågan med ökad produktion

Om bolaget också kan bidra med läkemedel som reducerar antalet hjärtinfarkter och slaganfall kommer bolaget sannolikt behöva utöka produktionen ytterligare för att möta den efterfrågan som väntar.  

Paradox
Dataspelsbolaget ökade omsättningen med 61 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade med 37 procent. Det starka resultatet är drivet av en stark kärnaffär och många bra releaser i form av expansioner i varierande storlek. Bolaget belyser att den starka dollarn bidrar till det goda resultatet. Fredrik Wester skriver i VD-ordet att bolaget kraftsamlar inför det som skall komma framöver. Bolaget har 10 aktiva spel, och ett dussin i sin välfyllda pipeline.

Med lojala spelare som köper expansioner i kombination med lovande spelsläpp är Paradox väl positionerat för framtida omsättnings- och vinsttillväxt i en spännande och skalbar bransch. Värt att beakta är att Q3 förmodligen blir ett tuffare kvartal, med avsaknad av större spelsläpp.

Surgical Science
En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna begränsas. Här spelar svenska Surgical Science en inflytelserik roll som en av världsledarna inom robotkirurgi och simulering. Bolaget ger bland annat blivande kirurger möjligheter att i simulerad miljö träna på operationer på ett realistiskt sätt.

Omsättningen uppgick till 216 MSEK, en ökning med 15 procent. Trots att stigande kostnader i utbildningsbenet inte kunde kompenseras med tillräckliga prisjusteringar steg rörelseresultatet 23 procent tack vare hög andel licensintäkter under kvartalet. VD Gisli Hennermark skriver i VD-ordet att marknaden för robotkirurgi utvecklas starkt och att innehållet till befintliga kunder expanderas.

Under lågkonjunkturer är möjligheten att kunna öka försäljningen just till befintliga kunder kritiskt, då nykundsförsäljning tenderar gå trögare. De skalbara licensintäkterna steg 67 procent medan resultatet i Educational och Industry/OEM var mer ljummen. Trots flaggning för att bolagets nästintill dominerande ställning kan innebära att marknadsandelen sjunker något är Hennermark tydlig med att Surgical Science utökar teknikavståndet till konkurrenterna.

Take-Two Interactive
Det är den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto och NBA 2K. Omsättningen steg med 17 procent till 1,3 miljarder dollar. Bolaget växer starkt med befintliga kunder och återkommande intäkter (tilläggsköp, reklam mm) stod i kvartalet för 84 procent av intäkterna.  

Take-Two, som delvis befinner sig i en utvecklingsfas, rapporterade dock en förlust om 206 miljoner dollar. VD Strauss Zelnick kommunicerade att Grand Theft Auto 5 fortsätter leverera starka siffror och spelet har fram till rapportsläpp sålt mer än 185 miljoner enheter! Under nästa räkenskapsår förväntas GTA6 släppas (ett av 17 stora släpp närmaste åren) och vikten av det släppet är förstås enorm.

Kindred
Kindred är den hållbara speloperatören med fokus på sportsbetting. Intäkterna ökade med 29 procent medan underliggande EBITDA steg med 120 procent och summerades till 56 miljoner brittiska pund, delvis drivet av en stark sportboksmarginal. Intäktsökningen, kombinerat med affärsmodellens skalbarhet, resulterade i en god marginal.

Den absoluta majoriteten av intäkterna härleds till konsumentverksamheten. Dock växer den helägda B2B-verksamheten Relax Gaming explosivt och dess betydelse i koncernen bör gradvis öka över tid. Kindred fortsätter köpa tillbaka aktier och samtidigt skifta ut pengar som kontantutdelning utan att dra på sig skuld tack vare goda kassaflöden. Bolaget äger själva 6,6 procent av aktierna. Kindred tuggar på samtidigt som de själva har kommunicerat att bolaget är till salu.

Biogaia
Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Är kanske mest kända för sina kolik-droppar som underlättar för både föräldrar och spädbarn genom att lindra magsmärtor för de allra minsta och hjälpa dem att hantera vardagen. Barnhälsa är en större del av omsättningen, men under kvartalet bidrog vuxenhälsan med över 50 procents tillväxt.

Biogaias totala nettoomsättning för kvartalet ökade med 9 %, mestadels drivet av valutaeffekter. Rörelsevinsten sjönk dock med 6 procent och uppgick till 95 MSEK. Bolagets nettokassa bidrar inte bara med finansiell stabilitet utan tack vare ränteplaceringar inkasserade Biogaia 7 MSEK i ränteintäkter. Tack vare det bidraget lyckades bolaget öka vinsten per aktie med 3 procent jämfört med samma period förra året.

Det belyser också vikten av en nettokassa som alltså inte längre ”bara” är försäkring mot eventuella problem eller ett potentiellt förvärvsverktyg, utan numera också en potentiell intäktskälla.

ChemoMetec
ChemoMetec flaggade tidigare i år för att marknaden för nya forskningsprojekt är mer avvaktande, vilket påverkar försäljningen av instrumenten negativt. Bolaget fortsätter dock att sälja sina höglönsamma förbrukningsvaror till befintliga kunder i mycket hög utsträckning.

Bolaget redovisar inte kvartalsvis. Årsredovisningen för det brutna räkenskapsåret släpptes dock den 13 september och bolaget rapporterade en tillväxt om 5 procent för helåret 22/23. Tack vare de höglönsamma förbrukningsvarorna steg rörelseresultatet med 14 procent. Marknaden hickade till intradag då bolagets prognos för nästkommande år indikerar både en omsättnings- och vinstminskning. En viktig faktor att ta med sig är att bolaget historiskt har överträffat sina prognoser. På längre sikt bör dock marknaden för forskningsprojekt förbättras, och då befinner sig ChemoMetec i en stark position.

Embracer
Dataspelskoncernen rapporterade en nettoomsättning som steg med 47 procent till 10,5 miljarder SEK, varav 20 procent organiskt. Justerad EBIT steg med 27 procent och uppgick till 1,7 miljarder. Tillväxten drevs bland annat av lanseringen av Dead Island 2, men även licensieringsverksamheten och brädspelskoncernen Asmodee. PC/Konsol-verksamheten visade god tillväxt. Värt att notera är dock att det var främst ovan nämnda spelsläpp som bidrog till detta.

Den så viktiga katalogförsäljningen där äldre spel reas ut hade inte samma tillväxt på grund av färre fullträffar ifjol. Även om katalogförsäljningen i grunden är mer stabil så varierar omsättningen även från den från kvartal till kvartal. Men det belyser också vikten av lyckade, stora spelsläpp då dessa blir framtida kassakor för Embracer. Både Dead Island 2 och Remnant 2 har varit framgångsrika, vilket blir viktiga pusselbitar för framtida katalogförsäljning. Omstruktureringsprogrammet som bolaget presenterade senast ska ge effekt under andra halvåret, vilket ska förbättra kassaflödet substantiellt.

Xero
Xero är kanske enklast att beskriva som den nyzeeländska, internationella motsvarigheten till Fortnox. Det molnbaserade bokföringsbolaget är verksamt i drygt 180 länder och omsatte motsvarande 8,8 miljarder SEK senaste året.  

Bolaget rapporter halvårsvis och den senaste rapporteringen från maj stängde räkenskapsåret 22/23. På helårsbasis växte bolaget sin omsättning med 28 procent, medan justerad EBITDA steg med 45 procent. Kassaflödesmarginalen steg från strax över noll till 7,3 procent. Bolaget kommer dock fortsätta jobba för att förbättra sina marginaler genom effektiviseringar för att optimera balansen mellan lönsamhet och tillväxt.  

Rapportperiod med kraftiga svängningar
Det har varit en exceptionell tuff rapportperiod för de allra minsta bolagen. En något svagare rapport har kraftigt straffat aktiekursen än mer än vad som kanske vore befogat. Däremot är det uppenbart att de mellanstora till de större nordiska bolagen med bevisade affärsmodeller och starka kassaflöden fortsatt står sig starkt som grupp.

I snitt växer våra 10 största positioner i fonden omsättningen med drygt 20 procent organiskt i kvartalet medan vinsttillväxten var över 30 procent i snitt! Om vi normaliserar Kindreds vinstökning till 20 procent (i stället för rapporterade 120 på grund av enkla jämförelsetal) så summeras vinsttillväxten till ett genomsnitt om 23 procent. OM bolagen fortsätter växa i samma takt så bedömer vi att sannolikheten är god för att det blir trevliga tider framöver för de som är positionerade inom teknikdriven tillväxt!

Läs mer om fonden här.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings