Artikel
3 OKT 2023

Q2-rapporterna 2023 i TIN World Tech

AI och vallgravar
Artificiell Intelligens (AI) har fortsätt driva amerikanska NASDAQ. De bolag som just nu är vinnare på kapplöpningen är, som vi tidigare nämnt, företag med en omfattande användarbas som har tillgång till stora datamängder. Innehaven i TIN World Tech är marknadsledande i sin respektive nisch och har därmed goda förutsättningar för att skapa sig en stark position där deras nuvarande produkter och tjänster kan förbättras med stöd av AI.

Men TIN World Tech är mycket mer än bara AI. Fonden består av världsledande bolag i sin respektive nisch med tydliga vallgravar. Du som investerare ska kunna känna dig trygg med att bolagen kommer kunna hantera både teknikskiften och konjunktursvackor. Här summerar vi de 10 största positionerna i fonden:

Microsoft
Den globala IT-jätten och kassaflödesmaskinen fortsätter leverera solida resultat. Intäkterna steg med 8 procent och uppgick till 56 miljarder dollar. Vinsten steg med 20 procent och summerades till drygt 20 miljarder dollar. Molntjänsterna driver omsättningen vilket mer än väl kompenserar för en svagare PC-marknad. "Organisationer vill veta hur snabbt de kan använda nästa generations AI för att säkert och ansvarsfullt tackla sina största möjligheter och utmaningar", menar Microsofts VD Satya Nadella.

Nintendo
Det legendariska japanska TV-spelsbolaget med rörmokaren Super Mario och hans bror Luigi i fokus. I det senaste kvartalet var det dock framför allt legenden om Zelda som stod i centrum. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sålde 18.5 miljoner enheter vilket också drev försäljningen av hårdvara som ökade med 14 procent jämfört med samma period ifjol. Totalt ökade Nintendo omsättningen med 50 procent medan rörelseresultatet steg 82 procent.

Precis som svenska dataspelsbolaget Paradox är Nintendos kvartalsrapporterna slagiga, bolagets storlek till trots. Stora händelser och spelsläpp påverkar resultatet substantiellt. Super Mario då? Rörmokaren var förstås relevant även detta kvartal och biofilmen Super Mario hade under perioden 1.35 miljarder dollar i intäkter, näst högsta någonsin för en animerad film.

Salesforce
Bolaget erbjuder världens mest populära kundhanteringsmjukvara (CRM). CRM-verktyget används av företag för att bland annat hantera sina affärskontakter och öka sin försäljning på ett smidigt och säkert sätt. 

Intäkterna steg med 11 procent till 8,6 miljarder dollar. Bolaget visar tydliga skalfördelar och vinsten steg knappt 2 000 procent (från låga nivåer).

Salesforce har en historik med tydligt positivt kassaflöde. Dock har en stor del av det kassaflödet gått till så kallad ”stock-based compensation” för att kunna attrahera och behålla utvecklare i världsklass. Senaste rapporterna har vi dock kunnat se ett trendskifte, nuvarande skalbarhet gynnar även ägarna! Trots att bolaget spenderade flera hundra miljoner dollar på den aktiebaserade ersättningen möjliggjorde det starka kassaflödet återköp av aktier utöver ersättningen med ytterligare 1,1 miljarder dollar.

Adobe
Bolaget är världsledande inom grafisk design. Bolaget är kanske mest kända för Photoshop och Reader. Adobe är en av teknikjättarna i USA som har kommit allra längst med generativ AI. Vi har tidigare nämnt deras verktyg Firefly som är exceptionellt kraftfullt och den potentiella tidsbesparingen för framför allt professionell bildredigering. För er som missat en demonstration så påminner vi om att klicka här för att ta del av ett smakprov. 

VD Shantanu Narayen skriver i rapporten att bolaget frigör en ny era av AI-förstärkt kreativitet över hela världen med deras produktportfölj. Bolaget omsatte 4,9 miljarder dollar vilket var 10 procent högre än samma period förra året. Vinsten steg med 23 procent och uppgick till 1,4 miljarder dollar.

Take-Two Interactive
Det är den amerikanska utvecklaren och utgivaren av dataspel med ikoniska rättigheter som Grand Theft Auto och NBA 2K. Omsättningen steg med 17 procent till 1,3 miljarder dollar. Bolaget växer starkt med befintliga kunder och återkommande intäkter (tilläggsköp, reklam mm) stod i kvartalet för 84 procent av intäkterna.  Take-Two, som delvis befinner sig i en utvecklingsfas, rapporterade dock en förlust om 206 miljoner dollar.

VD Strauss Zelnick kommunicerade att Grand Theft Auto 5 fortsätter leverera starka siffror och spelet har fram till rapportsläpp sålt mer än 185 miljoner enheter! Under nästa räkenskapsår förväntas GTA6 släppas (ett av 17 stora släpp närmaste åren) och vikten av det släppet är förstås enorm.

Straumann
Det schweiziska bolaget Straumann är världens främsta tillverkare av förstklassiga tandimplantat. Produkterna fyller behoven för patienter som behöver ersätta förlorade tänder eller som av estetiska skäl vill förändra sitt leende. Bolaget investerar för att även bli det ledande, digitala munvårdsbolaget. Genom att kombinera fysiska produkter med digitala förbättras helhetserbjudandet.

Svenska exportbolag gynnas av en svag krona. För Straumann har effekten under många år varit den motsatta, då deras valuta över tid stärkts mot de flesta kunders valutor. Bolagets senaste rapport var för hela första halvåret, ingen kvartalshysteri i Straumann alltså. På gott och ont. Omsättningen summerades till drygt 1.2 miljarder schweiziska franc (cirka 14,6 miljarder SEK), en tillväxt i lokal valuta om tre procent. Vinsten sjönk med 10 procent och beror främst på negativa valutaeffekter.

Under perioden förvärvade Straumann GalvoSurge. Bolaget tillverkar en medicinteknisk enhet som hjälper till att behandla inflammationer runt implantat i tandkött och benet utan att skada frisk vävnad.

Novo Nordisk
Danska läkemedelsjätten och kassaflödesmaskinen med börsvärde större än Danmarks BNP fortsätter leverera starka siffror. Försäljningen steg med 32 procent till 54 miljarder danska kronor och rörelseresultatet steg med 30 procent och uppgick till 24 miljarder DKK. Bolaget blev extra uppmärksammat strax efter rapportsläppet då deras forskningsrapport belyste att riskpatienter som ännu inte hade diabetes som använde deras viktminsknings/diabetespreparat Wegovy minskade risk för hjärtinfarkt och slaganfall med cirka 20 procent.

Som vi tidigare har kommunicerat har Novo transformerats från att "bara" vara ledande på diabetesbehandling till att också hjälpa människor att gå ner kraftigt i vikt. Efterfrågan på deras viktnedgångspreparat är så hög att de har mycket svårt att mätta efterfrågan med ökad produktion. Om bolaget också kan bidra med läkemedel som reducerar antalet hjärtinfarkter och slaganfall kommer bolaget sannolikt behöva utöka produktionen ytterligare för att möta den efterfrågan som väntar.  

Edwards Lifesciences
Bolaget är den globala dominanten inom artificiella hjärtklaffar. Edwards växte omsättningen med 11 procent medan resultatet sjönk med 25 procent på grund av en tidigare redan kommunicerad kostnad för immateriella rättigheter. För 2023 prognostiserar bolaget en omsättningstillväxt om 10–13 procent, vilket är en höjning jämfört med föregående prognos. Bortom 2023 är Edwards väl positionerat för fortsatt framgång tack vare sina innovativa terapier och teknologier i pipeline.

Under kvartalet presenterades data för 2 400 patienter som behandlats med en av Edwards produkter, SAPIEN-klaffar. Patienterna upplevde en 33-procentig minskning för sjukhusvistelse, samtidigt som kliniskt resultat upprätthölls. Innovation bidrar till förbättrad hälsa och välstånd!

Teamviewer
Det tyska bolaget har världens mest betrodda mjukvara för fjärråtkomst, kontroll och support. Bolaget ökade sin omsättning med 12 procent medan rörelseresultatet steg med 17 procent och summerades till 39 miljoner euro.

Vi har tidigare kommunicerat att mjukvara som effektiviserar kundernas verksamhet rimligen är mindre känsliga för en sämre konjunktur. Att säga upp en mjukvara som sparar tid och därmed pengar för bolaget riskerar att kosta mer än det smakar i det långa loppet. Bolagets rapport stödde delvis vår tes då ”Net Retention Rate (NRR)” uppgick till 109 procent, vilket innebär att de befintliga kunderna betalade 9 procent mer än under samma period föregående år. Att sälja mer till befintliga kunder, snarare än att jaga nya, är vanligtvis mindre utmanande och NRR är en viktig datapunkt att beakta.

Alphabet
Alphabet är Googles moderbolag vars omsättning främst drivs av annonsering via Google Ads samt molntjänster. Intäkterna under kvartalet steg med 7 procent till 74,6 miljarder dollar medan vinsten steg med 15 procent och uppgick till 18,4 miljarder dollar.

Det är fortsatt Google Ads, främst sökannonseringen, som bidrar mest till omsättning och vinst. Molnverksamheten växer dock starkt och visade en tillväxt om 28 procent. Cloud är numera lönsam och står för drygt 10 procent av intäkterna och förväntas vara en av tillväxtdrivarna framöver.

Alphabet besitter femton produkter som var och en betjänar en halv miljard människor, och sex som betjänar över två miljarder vardera! VD Sundar Pichai skriver i VD-ordet att bolagets ledarskap inom AI och innovation förbättrar alla bolagets tjänster. För att lyckas med AI krävs som bekant stora mängder data. Och där är det få bolag, om ens något, som trumfar Alphabet.

Ledande bolag med starka rapporter
Precis som bolagen i TIN Ny Teknik har rapportperioden för våra största positioner i fonden varit stark. Omsättningen steg i snitt med 16 procent medan vinsten ökade med 20 procent. Då är siffrorna nedjusterade för Salesforces extrema vinstökning, medan Take Twos förluster är exkluderade. Innovationer som nya produkter och tjänster i kombination med värdeskapande förvärv skapar förutsättningar för många år av fortsatt dominans och vinsttillväxt.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings