Artikel
12 FEB 2024

Dags för rebalansering?

Amerikanska teknikjättar rusar – de nordiska stampar
De senaste åren har utgjort en prövning för nordiska teknikbolag på börsen, där deras mediokra avkastning ställs mot den häpnadsväckande utvecklingen som de amerikanska teknikjättarna skapat till sina aktieägare. Utöver den goda finansiella historiken som Magnificent Seven-bolagen besitter där exempelvis Microsoft, Apple, Tesla och Amazon ingår erbjuder jättarna global exponering, god likviditet och är marknadsledande. Så varför överväga något annat i teknikväg?

Det kanske mest banala argumentet kan ibland vara det mest kraftfulla. Under de senaste åren har omsättning och vinst ökat rejält både för teknikjättarna och de nordiska teknikbolagen. Medan the Magnificent Seven har rusat i pris, handlas de nordiska teknikbolagen långt under sina högstanoteringar. För att vara mer specifik. Big Tech-index i USA steg med 33 procent under 2023 medan det svenska teknikindex sjönk med cirka 15 procent. En differens på knappt 50 procentenheter.

Breddar vi perspektivet kan vi konstatera att den svenska börsen är på topp 10-listan över börser med högst avkastning sedan år 1900. Det talar alltså för att den nuvarande, extrema differensen är tillfällig snarare än permanent.

Fördelen med nordiska teknikbolag
Nordiska teknikbolag har länge varit känt för sin starka innovationskraft och förmåga att ligga i framkant av teknologiska framsteg. Sverige har de senaste 15 åren legat topp 3 på WIPO:s årliga mätning av ”Global Innovation Index”. Det kanske inte alltid känns så när man funderar på hur en mjukvara fungerar i sin vardag. Men vi svenskar är duktiga på att omfamna digitala innovationer!

Hög kompetens och svenskarnas förmåga att specialisera sig på intressanta inriktningar skapar en unik position på marknaden. Addera en sund balans mellan återinvesterade vinster och konkurrenskraftig utdelning så finns det en hel del att attraheras av. Dessutom är småspararskyddet stadigt förankrat, vilket säkerställer att vinsterna landar där de bör – hos aktieägarna – och inte begränsas till personaloptioner eller statens kontroll.

Hur ska man tänka framåt?
Att reflektera över fördelningen av nordiska teknikbolag i portföljen jämfört med globala teknikjättar kan vara en klok övervägning. Hade man en grundtanke om att man ville ha exempelvis 15 procent nordiska teknikbolag i portföljen för några år sedan bör man överväga om något fundamentalt har förändrats sedan man hade den åsikten. Är vi fortsatt innovativa? Har bolagen lyckats öka sina vinster i den takt jag förväntade mig? Det handlar alltså inte om den klassiska metaforen att ”rycka rosorna och vattna ogräset”. Vi argumenterar för att det finns ett kluster av nordiska teknikbolag som operationellt är rosor, men där kursutvecklingen inte reflekterar kvalitén.

Att överväga att rebalansera en del av vinsterna från Big Tech-bolag, med en stark dollar i ryggen, till nordiska teknikbolag är därmed mer intressant än på mycket länge. De tre huvudargumenten som stödjer resonemanget är:
1) Sverige är världsledande på innovation, som är en huvudfaktor för omsättnings- och vinsttillväxt.
2) Nordiska bolag erbjuder en oslagbar ägarstyrning med starkt småspararskydd.
3) Värderingsskillnaden är större än på mycket länge.

Det är viktigt att poängtera att dessa överväganden endast utgör vår analys av möjliga faktorer och ska inte tolkas som rådgivning.

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings