Månadsbrev
1 FEB 2024

Januari 2024 – Utköpens år?

”Som januari går, så går året” hävdar aktiemarknadens bondepraktika. Skulle detta stämma kan slutresultatet för 2024 komma att bli riktigt bra, men resan dit innehålla kraftiga svängningar, vilket kunde bli nog så prövande. Som om inte de senaste årens berg- och dalbana vore nog. Marknaden inledde svagt under periodens första vecka, men återhämtade fallet under andra veckan. Bara för att falla kraftigt under några dagar, innan en hackig men stark avslutning.

Bondepraktikan förtäljer också om den amerikanska presidentcykeln och hur det fjärde och sista året (som vi är inne i nu) brukar vara det bästa, drivet av det valfläsk som brukar bjudas ut. Inte minst av en sittande president som söker omval. Å andra sidan minns vi den turbulens och volatilitet som uppstod kring det förra amerikanska presidentvalet. Utgången är oviss, men kommer successivt att suga åt sig allt mer uppmärksamhet under månaderna som kommer. 

Som den trogne läsaren vet föredrar vi att fokusera på fundamenta, framför allt bolagens vinstutveckling och kassaflöden. Rapportperioden för det fjärde kvartalet har börjat så smått och kommer att nå sin kulmen under februari. Det vi sett hittills har varit övervägande positivt, i linje eller bättre än existerande förväntningar. Vi har också sett väldigt få vinstvarningar. För mjukvaruföretag är detta signifikant, då Q4 fortfarande är det överlägset viktigaste kvartalet och bolagen mycket snabbt kan se utfallet för nya och existerande kontrakt.

Vi har även sett ökande aktivitet på marknaden för företagsförvärv, såväl i den privata miljön som på börsen. Anekdotiskt noterar vi i vissa fall väsentligt högre värderingsmultiplar för olistade bolag än vad vi ser på börsen, vilket kan vara både förvånande och uppmuntrande för börsinvesterare. Under perioden fick ytterligare ett bolag i TIN World Tech bud på sig – Ansys, som utvecklar avancerad simuleringsmjukvara. I TIN Ny Teknik kom så slutligen ett bud på Kindred från franska, statskontrollerade Francaise des Jeux. ”Franska Spel” om man så vill.

Amerikanska (aktivist)investerare har successivt ersatt svenska institutioner i Kindreds ägarstruktur. I slutet av maj inledde bolaget en strategisk översyn av verksamheten, vilket kan ses som en eufemism för att bolaget sätter upp en ”till salu”-skylt på dörren. Bolaget försenade sin rapport för tredje kvartalet till slutet av november 2023, vilket kunde tolkas som att man skulle avsluta den strategiska översynen till det datumet. Så blev inte fallet, utan investerarna lämnades i osäkerhet fram tills nu. Vi har ännu inte tagit ställning till erbjudandet, men kommer att noga studera villkoren samt de eventuella alternativ som kan finnas. 

Den andra helgen i februari stundar det kinesiska nyåret. 2024 är drakens år, vilket betyder att ”kraftfulla energier är i omlopp”. Vi skulle snarare se det kommande året som utköpens år, vilket även det kan ses som ett uttryck för kraftfulla energier. Detta i form av stort kapital som söker möjligheter, lägre värderingar på börsen (jämfört med historien och, i flera fall, med liknande bolag utanför börsen) samt en stabiliserad räntemarknad. 

Vi vill tacka alla som kom, antingen fysiskt eller digitalt, på vår årliga investerarträff den 16 januari. Särskilt roligt var det att ha VD för två portföljinnehav, Evolution och Fractal Group, på scenen. Presentation och diskussion finns kvar här för den som vill ta del av materialet i efterhand.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 2,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINXSCN +0,6 procent. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 50,8 procent, samtidigt som index ökat 64,4 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Novo Nordisk och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Kindred, Novo Nordisk och BioGaia. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Unity Software, Sinch och Nordic Semiconductor. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 35 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 34 procent och Digitala varumärken på 15 procent. 

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 5,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet MSCI World +4,7 procent. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 31,2 procent, samtidigt som index ökat 75,5 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Nintendo och Salesforce. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var NvidiaNovo Nordisk och Microsoft. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Enphase Energy, Unity Software och SolarEdge Technologies. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 55 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 22 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings