Månadsbrev
1 NOV 2023

Oktober 2023 – Wall of worry

Senaste perioden har präglats av geopolitisk oro, inte minst i form av händelserna i Israel samt det faktum att två svenskar mördats i Belgien - tydligt utvalda för att de var svenskar. Trycker vi känslorna åt sidan och betraktar händelserna med strikt finansiella glasögon kan vi skönja stigande geopolitiska spänningar på flera fronter. Såväl krig som generell osäkerhet medför högre riskpremie och, allt annat lika, lägre värderingar av risktillgångar.

Försöker vi tyda hur marknaden betett sig mot slutet av perioden ser vi en allmänt spridd pessimism, missmod bland många aktörer på marknaden och tecken på panik i vissa kursrörelser. Kanske är detta ohälsosamma beteende i marknaden något vi måste se – den där väggen av oro som aktier och börser alltid klättrar uppför. En paradoxalt hälsosam ohälsosamhet. Som vi skrivit och talat om tidigare, inte minst i förra månadsbrevet, kan vi inte säga när marknaden vänder, bara något om hur.

Rapportperioden för tredje kvartalet är i full sving, med något av en paus innevarande vecka på grund av läslov i skolorna i Sverige. Närmare halvparten av bolagen in TIN Ny Teknik har så här långt rapporterat, både i antal och sett utifrån portföljvikt. Likt tidigare har en övervägande majoritet av företagen rapporterat solida resultat, med några notabla undantag. Cint bildar tillsammans med Embracer och Sinch en grupp med liknande karaktäristika – tidigare förvärvsdrivna, mitt inne i varierande grad av komplicerade integrationer, nettoskuldsatta samt var och en ännu att bevisa sin förmåga att producera goda kassaflöden.

Samtliga dessa tre handlas också med ensiffriga vinstmultiplar. Cints rapport var svag, men reaktionen på rapporten var extrem. Detta gör Cint, tillsammans med många andra bolag utanför våra portföljer, till illustrativa exempel på det bistra sentiment vi beskrivit ovan. Ett tidigare innehav som väl skulle kunna grupperas med de övriga ovan är Storytel. Bolaget rapporterade oväntat starkt och visade upp ett bra kassaflöde, vilket belönades en värdestegring om över 20 procent på rapportdagen. Detta får stå som exempel på den latenta kraften som finns i utbombade bolag som börjar göra bättre ifrån sig.

De allra flesta bolagen har dock som nämnts rapporterat som eller bättre än förväntat. Notabelt är att vi sett fler omvända vinstvarningar än den negativa varianten. Två företag som finns representerade i båda fonderna, Novo Nordisk och Nemetschek, sticker ut som starka eller, som i framför allt Novos fall, mycket stark.

För TIN World Tech ligger rapporterna lite efter, i hög grad beroende på brutna räkenskapsår (många har fiskalt årsslut i januari, vilket gör att kvartalsrapporter för oktober kommer lite senare i november. Microsoft och Edwards Lifesciences sticker ut på den positiva sidan tillväxt- och resultatmässigt, medan fondens innehav inom hållbar energi brutit en lång svit av positiva rapporter under Q3. Solaredge vinstvarnade och Enphase levererade en svag rapport.

Tisdag den 7 november kl 18:00 kommer vi att hålla höstens stream från kontoret, där vi kommer att prata mer om hur portföljernas bolag går och vad vi ser framför oss. Hjärtligt välkomna att se, lyssna och ställa de frågor ni vill ha svar på. En länk till streamen finns här.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med -4,5 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -4,2 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 11,1 procent, jämfört med +0,5 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 27,1 procent, samtidigt som index ökat 42,7 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Novo Nordisk och Paradox Interactive. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Nemetschek, Novo Nordisk och Admicom. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Surgical Science, Evolution och Embracer. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 33 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 31 procent och Digitala varumärken på 20 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 3,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet MSCI World -0,6 procent. På rullande 12 månader har fonden ökat med 7,65 procent, jämfört med +11,0 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 15,2 procent, samtidigt som index ökat 61,3 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Nintendo och Adobe. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Nemetschek, Microsoft och Novo Nordisk. Bland innehav som påverkat negativt finner vi SolarEdge, Nordic Semiconductor och Enphase. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 55 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings