TIN Fonder Livestream

Vi välkomnar dig att vara med på vår livestream där du även kan ställa frågor direkt till oss via chatten. Det är viktigt för oss att du som investerare har möjligheten att ta del av vår strategi, våra drivkrafter och förstås få kännedom om vilken avkastning vi skapat. Därför direktsänder våra förvaltare Carl Armfelt och Erik Sprinchorn från kontoret en gång per kvartal. Under livestreamen diskuterar vi bland annat innovation och portföljinnehav. Streamen brukar vara uppskattad och vi har tusentals tittare vid varje tillfälle

Vi sänder på YouTube, Twitter och Twitch. Skriv gärna upp dig på SMS-listan så påminner vi dig 15 minuter innan varje livestream startar.

Loading...
Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings