Månadsbrev
3 APR 2023

Bankkris och Teknikoptimism

Mars månad blev en blandad upplevelse på marknaden, men med en tydligt positiv underton för våra investeringsmandat. Känslan för någon som fokuserar på investeringar i till exempel banker kunde knappast vara större. Oron i banksektorn hade givetvis sin upprinnelse i kollapsen i Silicon Valley Bank (SVB). I den banken hittar vi även den tydligaste kopplingen mellan innovation och finans – SVB hade en stor del av Silicon Valley, men även bioteknikklustret, som kunder.

 Det snabba agerandet från amerikanska myndigheter minskar troligen risken för spridningseffekter in i teknik- och hälsosektorerna. Kollapsen synliggör samtidigt de sneda incitament som uppstått under en lång tid av låga räntor.

Under våren har också artificell intelligens (AI) lyfts upp på näthinnan för de flesta av oss. Naturligtvis sker inte innovationen i plötsliga språng, utan kontinuerligt, iterativt över tiden. Men när en tjänst som ChatGPT släpps och blir den snabbaste produkten att nå en miljon användare (fem dagar) någonsin blir det ett språng i vårt medvetande. OpenAI har nu släppt en senare version, GPT4, som ytterligare tänjer gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma med AI. Vår preliminära bedömning är att etablerade aktörer, inte minst de största teknikbolagen, ser ut att ha mest att vinna av GPT4 och senare versioner. Microsoft är ett uppenbart exempel. Säkerligen kan det finnas väldigt betydelsefulla undantag till denna huvudregel. Lika säkert kommer vi att få anledning att återkomma till temat AI många gånger i framtiden.

Båda fonderna har haft starkt momentum såväl under mars månad som från årets start, men TIN World Tech har gått tydligt bättre än TIN Ny Teknik. Detta trots att vinstutvecklingen bland bolagen i TIN Ny Teknik varit ännu starkare än i TIN World Tech, vilket vi redovisade i det förra månadsbrevet. Sett över korta perioder är den bästa förklaringsvariabeln alltid slumpen. Men om vi ändå ska leta alternativa förklaringar kan relativa skillnader i inflationsutveckling och därifrån följande konsekvenser för räntemarknaden vara en god kandidat. Truflation är en intressant tjänst som försöker mäta inflation mer i realtid än utifrån officiell statistik. Säkerligen har den fel och brister, med indikativt går resan nedåt för inflationen snabbare i USA än i Europa inklusive Sverige.

Räntemarknaden styr i hög grad marknadens aptit för aktier generellt, och så kallade tillväxtbolag specifikt. Logiken är enkel – ett företag som växer snabbt har relativt sett mer av sina vinster och kassaflöden i framtiden än mer stabila eller stagnerande företag. När räntor förändras påverkas nettonuvärdet mer för växande bolag än för marknaden som helhet. Så i teorin, så ock i praktiken. Rent operativt är snarare tillväxtföretag som regel mindre påverkade av ränteförändringar än andra, då de oftare opererar med nettokassa eller låg nettoskuld. Detta gäller också i hög grad för bolagen i fonderna, i särskilt hög grad för de allra största positionerna. Att en överväldigande majoritet av bolagen i portföljerna är lönsamma bidrar också till att minska finansiell risk.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 2,5 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -2,6 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 17,4 procent, jämfört med -6,6 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 50,9 procent, samtidigt som index ökat 56,2 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Embracer och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Novo Nordisk, Evolution och Paradox Interactive. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Sinch, Chemometec och Embracer. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 28 procent och Digitala Varumärken på 24 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 4,8 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +2,3 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 10,7 procent, jämfört med +9,5 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 15,3 procent, samtidigt som index ökat 49,7 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Straumann, Salesforce och Microsoft. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Salesforce, Microsoft och Nemetschek. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Charles River, Diasorin och Solaredge. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 49 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 22 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

 

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings