TIN World Tech investerar i teknikdriven tillväxt globalt

TIN World Tech

Riskinformation Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare. TIN World Tech marknadsförs och distribueras i Sverige, Norge och Finland.

Årets Nykomling + Årets Bank = Ett unikt samarbete

I ett unikt samarbete med Avanza så lanserar vi nu fonden TIN World Tech. En bred teknikfond som ger dig möjlighet att investera i innovativa bolag över hela världen inom områdena teknik, hälsa och hållbarhet. Fonden finns hos Avanza under namnet Avanza World Tech by TIN.

”Vi lever i en digital tidsålder”

Placeringsinriktning

TIN World Tech är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i teknik, hälsa och hållbarhet. Fokus är på mellanstora bolag med lönsam tillväxt och starka kassaflöden. En målsättning i fonden är att minst 50 procent av portföljen ska vara produkter eller tjänster som gör världen bättre.

Fonden lämpar sig väl för de som tror att mjukvara, hälsa och hållbarhet blir viktigare i framtiden. Vi försöker hitta bolag som genom teknisk innovation kan uppvisa både hög tillväxt och hög lönsamhet.

Inom hållbara investeringar premierar vi bolag med lågt koldioxidavtryck och fokus på dematerialiserad tillväxt. Fokusområden inom bolag som gör världen bättre inkluderar förnyelsebar energi, miljöteknik, datasäkerhet, elektrifiering och digitalisering.

Hur gör jag för att köpa TIN World Tech?

I ett unikt samarbete finns fonden att köpa hos Avanza under namnet Avanza World Tech by TIN.

För dig som tror på

  • Global teknikdriven tillväxt
  • Innovativa bolag har bättre förutsättningar att växa sina vinster
  • Teknik är en nyckel till en mer hållbar värld

Hur arbetar vi?

Bolagsmöten är kärnan till att hitta rätt bolag. Vår målsättning är minst 400 bolagsbesök per år. Hittar vi rätt bolag jobbar tiden med oss och inte emot oss. Uthållig lönsamhet och kvalitét är två ledord när vi investerar i bolag. Den långsiktiga potentialen i digitala tillgångar är underskattad. Kommande 15+ åren kommer det ske en omfördelning av värde från de som äger gammal teknik till de som äger ny teknik.

Vi tror i ökande grad att teknisk utveckling är nycklen till en mer hållbar framtid. Med teknikutveckling kan ekonomier fortsätta växa vidare utan att tära mer på vår planet. Vi vill gärna investera i bolag som driver utvecklingen i denna riktning. Vi vill genom fondens investeringar bidra till finansiering till bolag som i sin tur verkar för att göra världen bättre.

Kursutveckling TIN World Tech A SEK

1 m.
-
3 m.
-
i år
-
1 år
-
max
-

Vanliga frågor

Fondens förvaltningsavgift är 1,50% och aktuell årlig avgift finner ni i fondens faktablad.

Avanza World Tech by TIN är en matarfond som investerar i TIN World Tech. I praktiken placera Avanzas fond 100% av sina medel i TIN World Tech.

Fonden investerar i innovativa bolag inom teknik och hälsa över hela världen, med ett fokus på bolag som kan visa hög tillväxt kombinerat med hög lönsamhet.

Vi har sett ett stort intresse för en global fond som har den unika kombinationen med teknik och hälsa. Teknikutveckling sker globalt och vi ser många möjligheter till intressanta investeringar även utanför Norden.

Minst 50 procent av fondens innehav ska vara bolag vars produkter eller tjänster gör världen bättre. I tillägg premierar vi bolag som strävar efter FNs hållbarhetsmål.

Förvaltare

Förvaltare av fonden TIN Ny Teknik, Carl Armfelt.

Carl Armfelt

Carl har arbetat med aktier och investeringar sedan 2007 på Brummer & Partners, Credit Agricole Cheuvreux, Nordea och Swedbank Robur

Förvaltare av fonden TIN Ny Teknik, Erik Sprinchorn

Erik Sprinchorn

Erik har arbetat med aktieförvaltning sedan 1995 på Swedbank Robur, SEB Enskilda, Alecta och Brummer & Partners.

Dokument

Fondfakta

Förvaltare Erik Sprinchorn & Carl Armfelt
Fondtyp Aktiefond
Startdatum 2020-06-12
Startkurs 100 SEK
Öppen för handel Dagligen
Förvaltningsavgift 1.5%
Fondbolag TIN Fonder
Förvaringsinstitut SEB
Hållbarhet Fonden har en hållbarhetsprofil


Kurser