fbpx

Vi ser Core Ny Teknik som kärnan i ett långsiktigt sparande

Översikt

BESKRIVNING

Core Ny Teknik är en aktiefond som investerar i teknik, hälsa och digitala varumärken. Det är en fond för dig som tror på innovation, småbolag och Norden.

Core Ny Teknik är en aktivt förvaltad fond med ca 40-60 innehav. Fonden riktar sig främst mot långsiktiga placerare. Huvudfokus är bolag med lönsamhet och starka kassaflöden. Fonden undviker förhoppningsbolag och biotechbolag. 30 procent av fonden får placeras globalt utanför Norden.

Fonden lämpar sig väl för de som tror att mjukvara, hälsa och digitala varumärken blir viktigare i framtiden. I fondens investeringsbeslut beaktas hållbarhet där vi tror på teknisk innovation, god dialog, inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande.

FÖRVALTARTEAM

Erik Sprinchorn TIN Fonder Core Ny Teknik

Erik Sprinchorn

Carl Armfelt TIN Fonder Core Ny Teknik

Carl Armfelt

Erik och Carl har jobbat tillsammans som team i snart tio år. Vi har startat Core Ny Teknik med tron att digitala tillgångar kommer bli mer värdefulla i framtiden. Vi tycker en aktiefond med innovativa bolag bör utgöra kärnan snarare än kryddan i ett långsiktigt sparande.

FAKTA OM FONDEN

Fondens namn: Core Ny Teknik
Fondtyp: Aktiefond
Ansvarig förvaltare: Carl Armfelt & Erik Sprinchorn
Fondbolag: Teknik Innovation Norden Fonder AB
Kurssättning: Dagligen
Förvaltningsavgift: 1,50%
Förvaringsinstitut: SEB
Hållbarhetsinformation: Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen
Regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå
Klagomålsansvarig: Björn Wendleby kund@tinfonder.se

Är du privatperson och vill teckna fonden?

Är du ett family office eller institution och vill bli direktkund?