fbpx

Vi ser TIN Ny Teknik som kärnan i ett långsiktigt sparande

TIN NY TEKNIK

FÖR DIG SOM TROR PÅ TEKNIK OCH HÄLSA

TIN Ny Teknik är en aktiefond som investerar i teknik, hälsa och digitala varumärken. Det är en fond för dig som tror på innovation, småbolag och Norden.

Fonden investerar i teknikdrivna tillväxtbolag med fokus på Norden. Vi har startat TIN Ny Teknik med tron att digitala tillgångar kommer bli mer värdefulla i framtiden. Vi tycker en aktiefond med innovativa bolag bör utgöra kärnan snarare än kryddan i ett långsiktigt sparande.

Vi tror att teknisk utveckling kan lösa många av världens utmaningar och är nyckeln till en mer hållbar framtid. I fondens investeringsbeslut beaktas hållbarhet och vi tror på god dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande.

PLACERINGSINRIKTNING

TIN Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i teknikdrivna tillväxtbolag med fokus på Norden. Huvudfokus är på småbolag med lönsam tillväxt och starka kassaflöden. 30 procent av fonden får placeras globalt utanför Norden.

Fonden lämpar sig väl för de som tror att mjukvara, hälsa och digitala varumärken blir viktigare i framtiden. Vi försöker hitta bolag som genom teknisk innovation kan uppvisa både hög tillväxt och hög lönsamhet.

Hur gör jag för att köpa TIN Ny Teknik?

Är du privatperson och vill teckna TIN Ny Teknik? Kontakta då våra samarbetspartners Avanza, NordnetSEB, Fondmarknaden.se, Pareto Securities, Nordea eller Aktieinvest

FÖR DIG SOM TROR PÅ

  • Innovativa bolag har bättre förutsättningar att växa sina vinster.
  • Norden är en attraktiv region för snabbväxande bolag.
  • Teknik är en nyckel till en mer hållbar värld.

HUR ARBETAR VI?

Bolagsmöten kärnan till att hitta rätt bolag. Vår målsättning är minst 400 bolagsbesök per år. Hittar vi rätt bolag jobbar tiden med oss och inte emot oss. Uthållig lönsamhet och kvalitét är två ledord när vi investerar i bolag. Den långsiktiga potentialen i digitala tillgångar är underskattad. Kommande 15+ åren kommer det ske en omfördelning av värde från de som äger gammal teknik till de som äger ny teknik.

Vi tror att teknisk utveckling kan lösa många av världens utmaningar och är nyckeln till en mer hållbar framtid. I fondens investeringsbeslut beaktas hållbarhet och vi tror på god dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande.

FÖRVALTARE

Carl Armfelt

Carl har arbetat med aktier och investeringar sedan 2007 på Brummer & Partners, Credit Agricole Cheuvreux, Nordea och Swedbank Robur

Erik Sprinchorn

Erik har arbetat med aktieförvaltning sedan 1995 på Swedbank Robur, SEB Enskilda, Alecta och Brummer & Partners.

FONDFAKTA

Förvaltare Erik Sprinchorn & Carl Armfelt
Fondtyp Aktiefond
Startdatum 2019-02-04
Startkurs 100 SEK
Öppen för handel Dagligen
Förvaltningsavgift 1.5%
Fondbolag TIN Fonder
Förvaringsinstitut SEB
Hållbarhet Fonden har en hållbarhetsprofil