TIN Fonder vart går börsen 2021

Vart går börsen 2021?

Hur kunde marknaden vända så snabbt i ljuset av COVID-pandemin och dess stora effekter på världsekonomin?